Inomhusmiljö och Radon >> Inomhusmiljö >> Kursutbud och rådgivning

Kursutbud och rådgivning

Sidebar Image

Har du frågor angående våra utbildningar kontakta utbildningsansvarig Joakim Honkanen joakimhonkanen@eurofins.se . Du kan givetvis också kontakta vår tekniska support om du har frågor eller vill anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Utbildningar

Grundkurs i Kemi och Mikrobiologi tillämpat på byggnader

Detta är en utbildning för dig som vill ha breda teoretiska kunskaper om vad som kan påverka inomhusmiljön och luftkvaliteten. Du får förståelse för sambandet mellan fukt, skadlig mögelväxt och kemiska emissioner och du lär dig hur man provtar, analyserar och bedömer detta. Kursen ger en bred baskunskap om hur man kan hantera innemiljöproblem och är en bra start för dig som planerar att vidareutbilda dig till Auktoriserad provtagare.

Auktoriserade Provtagare

Detta är en utbildning för dig som vill kvalitetssäkra och öka din kompetens inom provtagning med inriktning mot inomhusmiljö och luftkvalitet samt kemiska och mikrobiologiska skador i byggnader. Du får kunskaper i utredningsmetodik och lär dig utföra en korrekt och kvalitetssäkrad provtagning av innemiljön i en fastighet. Utbildningen fokuserar på provtagning, provhantering, analyser och tillämpning av provsvarsrapporter.

Fukt och kemiorsakade problem i byggnader

Vi kommer till ert företag och håller utbildningen för arbetsgruppen. Syftet är att öka kunskapen om vad fukt kan ge för problem i byggnader och vad man behöver kunna för att förebygga eller upptäcka skador i tid. Förutom att man spar pengar genom att upptäcka och åtgärda eventuella skador i tid kan utbildningen förhoppningsvis också underlätta kontakt och rådgivning med hyresgäster och skadeutredare. Kontakta vår Teknisk support för mer information.

 Skräddarsydd utbildning efter ditt företags behov

Vi specialanpassar en utbildning efter ditt företags önskemål. Vi kan exempelvis informera och utbilda om fukt och mikrobiologi, kemiska emissioner, byggmaterial eller inomhusmiljö och hälsoaspekter.

Kontakta vår Teknisk support för mer information.

Rådgivning

Våra rådgivare har bred och djup kompetens inom många olika områden som rör inomhusmiljö. De kan bistå med kunskap och erfarenhet på plats när det gäller dina miljöinventeringar, provtagningar eller delta på informationsträffar.
Våra rådgivare kommer du i kontakt med via e-post eller direkt på telefon. Ladda gärna ner vårt kontaktblad [Vår expertis till er hjälp.pdf].

Bengt Wessen 010-490 82 57, BengtWessen@eurofins.se 
Joakim Honkanen, JoakimHonkanen@eurofins.se