Inomhusmiljö och Radon >> Inomhusmiljö >> Produktlista och prislista

Produktlista och prislista

Sidebar Image

Här presenteras aktuell prislista över analyser av inomhusluft. Önskas samtliga analyser och tjänser som Eurofins Pegasuslab erbjuder i PDF-format finns det att ladda ner nedan

Pegasus prislista

Samtliga priser är exklusive moms och gäller från och med 2017-01-01, med reservation för eventuella tryckfel.

Produktblad för samtliga analyser återfinns även här.

Luftanalys

 Luftanalyser används för att indikera om det finns problem i en byggnad och var problemet kan vara lokaliserat.

Mikrobiell Luftanalys

Kemisk luftanalys

Materialanalys

Analys på material används för att påvisa problem eller skada. 

Mikrobiell materialanalys

Proverna skall vara väl förslutna och separerade från beställningsblanketten. Detta för att undvika ev. kontaminering, men även för personalens säkerhet.

Angrepp av mögel och bakterier

Storsvampsanalyser

Kemisk materialanalys 

Asbest, damm och partiklar 

Proverna skall vara väl förslutna i separata dubbla ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Provpåsar kan beställas från Eurofins Pegasuslab AB om så önskas. 

 

Miljöanalyser

Analyspaket för provtagning i förorenade byggnader. Flertalet av dessa analyspaket är även lämpliga vid porgasmätningar. Porgas är den luft som finns i jordens hålrum mellan jordpartiklarna. Flyktiga organiska komponenter från till exempel biologisk nedbrytning av organiska material eller från föroreningar i jorden kan finnas i porgasen. Eurofins Pegasuslab kan tillhandahålla kalibrerad och komplett utrustning för porgasprovtagning.

 

 

Arbetsmiljö

 

Provtagningsutrustning

Provtagningsutrustning, inklusive tillbehör, får lånas för prover som skall analyseras av Eurofins Pegasuslab. Lånet är kostnadsfritt under 3 arbetsdagar (6 dagar inkl. transport). Tiden räknas från den dag utrustningen lämnar Eurofins Pegasuslab till och med den dag utrustningen återkommer till Eurofins Pegasuslab.