Miljö & Vatten >> Utbildningar >> Bränsle och avfallsutbildning

Kurs i provtagning, beredning och analys av fasta bränslen

Sidebar Image

Eurofins välkomnar dig för tredje året i rad till vår populära tvådagars kurs om fasta biobränslen och återvinningsbränslen. Karakterisering och analys är av vikt för en lång rad ekonomiska, tekniska och miljörelaterade frågor, och kursen ger en heltäckande bild av vad som är viktigt att veta tillsammans med praktiska exempel. Även frågor gällande pelletskvalitet behandlas. Angränsande områden som avfall- och askanalyser och problem vid förbränning av olika bränslen tas dessutom upp. Kursen vänder sig till hela branschen inkl. förbränningsanläggningar, bränsleproducenter och inköpare, miljö-/emissionmätfirmor och avfallshanterare.

 

Kursen utförs vid vårt bränslelaboratorium i Lidköping Onsdag - Torsdag 14-15 september 2016. 

Komplett kursprogram och Tider

Onsdag 14 september - kl 10-16.30

10-10.30 Introduktion, presentation och fika, Anders Litstrand

10.30-12.15 Provtagning och provberedning av bränslen inklusive besök på Bränslelaboratoriets provberedning, Lars Rosengren

Vi går igenom grundläggande och mer ingående principer för provtagning och provberedning av fasta bränslen. Hur man tar ut ett prov på rätt sätt, hur man hanterar och skickar sitt prov, samt hur provet behandlas och hur provberedning utföres när provet ankommer till laboratoriet.

12.15-13.15 Lunch

13.15-15.15 Analysteknik och rapportering av bränsleanalyser inklusive besök på Bränslelabbets analysavdelning, Bengt Axelsson och Lars Rosengren

Vi tar upp och förklarar vissa nyckelparametrar för bränslen och askor och även pellets. Förklarar vilka parametrar som ingår i olika analyspaket och varför t.ex. Energipaketet. Vi tar även upp vissa specialanalyser som Asksmältförlopp och Kol-14 bestämning.

15.15-15.30 Fika

15.30-16.45 Skillnader och risker vid förbränning av olika bränslen, Bengt-Erik Lövgren, ÄFAB

Föredraget tar upp erfarenheter från förbränning av biobränslen med hög askhalt ex GROT, agrobränslen och torv. Olika tekniska problem diskuteras bl.a, relaterat till syra och klinkerbildning. Även pellets behandlas och frågor kring hantering och vilka kvalitetskrav som kan ställas vid inköp tas upp. Certifieringsprogrammet EN+ för pellets presenteras.

18.00- Mingel och middag (plats meddelas senare)

Torsdag 15 September, kl 9-15

09.00-10.15 Analysbehov ur ett kundperspektiv, Katja Pettersson, Söderenergi

Katja Petterson, bränslesamordnare, berättar om Söderenergis verksamhet, analysbehov och användande av analysresultat i praktiken.

10.15-10.45 Fika

10.45-12.00 Analys av avfall och restprodukter, Patrick van Hees

Avfalls- och bränsleanalyser är två områden som ofta möts. Möjligheten till avsättning av avfallet, om det handlar om ren kvittblivning eller om det kan återvinnas, kan innebära skillnaden mellan stora kostnader eller intäkter. Val av analys inför klassificering, deponering, behandling, recycling mm är därför av vikt. Detta gäller även energiåtervinning av där bestämning miljöstörande ämnen kan bli aktuellt. Förbränning skapar även nytt avfall i form av aska som måste analyseras. Skall avfallet eller askan deponeras krävs en karaktärisering ex. laktester och TOC analys, och detta omgärdas av ett omfattande regelverk (NFS2004:10). Om man vill återföra (bio)aska till skogsbruket så finns det en rad andra miljökrav som ställs (Skogsstyrelsen, 2008).

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Standardiseringsarbete för bränsleanalyser, nationellt och internationellt (SIS, CEN, ISO), Lars Rosengren

På initiativ av Sverige påbörjades år 2000 europastandardiseringen av fasta biobränslen. Eftersom handeln med fasta biobränslen ökat globalt tog Sverige år 2007 även initiativet till att även starta ISO-standardisering. Vi belyser en del om bakgrunden, framtagningsprocessen av standarder, samt vikten av en internationell standardisering.

13.30-14.00 Kvalitetssäkring av pellets-anpassat efter användningsområde, Lars Rosengren

Genomgång av olika kvalitetsnivåer för pellets och dess användningsområden.

14.00-14.30 Miljöanalyser relaterade till förbränning - asbest, radioaktivitet och emission, Patrick van Hees

Förutom miljö och kvalitetsrelaterade analyser av bränsle och aska finns det ett behov av analysera ex asbest och radioaktiva nuklider i vissa situationer. Bestämningar av rökgasemissioner och kondensat är ett angränsade område. Föredraget ger en kort presentation av de vanligaste analyserna, vad de innebär och vad att tänka på ex vid provtagning.

14.30-15.00 Fika, Kursutvärdering och Avslutning, Anders Litstrand

 

Kursavgiften är 5900:- per deltagare exkl. moms.* Antalet deltagare är begränsat. I avgiften ingår luncher och middag, men inte övernattning. Vi rekommenderar hotel Best Western Edward i Lidköping

Vill du ha mer information? Vänligen kontakta Anders Litstrand på telefon 010- 490 8189 eller e-mail: anderslitstrand@eurofins.se eller Patrick van Hees på telefon 010-4908151 patrickvanhees@eurofins.se

Anmälan till kursen görs senast 5 september via mail: info.environment@eurofins.seeller telefon 010-490 81 10.

*Avbokning mindre än 4 veckor innan kursstart: 1000kr administrativ avgift, avbokning dagen innan eller samma dag: hela kursavgiften