Eurofins Sverige >> Tjänster >> Mjölk

Mjölk

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium AB, utför ackrediterade analyser för leverantörsmjölk, kokontroll och mejeriföretagens förenklade vattenanalyser.

Inom mejeriområdet har Eurofins Steins Laboratorium byggt upp en mycket stor och unik kompetens

Samarbete med flera av Europas ledande mejerier har gett yrkesmässig och processmässig kunskap och erfarenhet inom såväl det mikrobiologiska som det kemiska området samt serologi och veterinäranalyser för mjölk.

De aktiviteter Eurofins Steins Laboratorium genomför tillsammans med kunderna utgår från kundens behov och viktiga områden i hela värdekedjan. Alla tjänster är inriktade på de enskilda kundernas processer och produkter. Vi erbjuder även samarbete kring outsourcing av driftanalyser för hela eller delar av er nuvarande analysverksamhet. Vi erbjuder våra tjänster till samtliga företag inom mejeriindustrin, stora koncerner som små gårdsmejerier, samt hela lantbrukssektorn med husdjurorganisationerna i spetsen.