Tjänster >> Mjölk >> Leverantörsmjölk - Veterinäranalyser

Leverantörsmjölk - Veterinäranalyser

Sidebar Image

Leverantörmjölk – veterinäranalyser

Eurofins Steins Laboratorium erbjuder veterinäranalyser av mjölkprover från tankprov och individuella koprov.

Para Tuberkulos / John´s Desease

Vi erbjuder undersökning för antikroppar mot paratuberkulos i mjölkprover.

Salmonella Dublin

Eurofins Steins Laboratorium erbjuder undersökning av antikroppar mot Salmonella Dublin i mjölkprover tagna på den enskilda djurbesättningen eller tankprov.

BVD

Bovin virusdiarré, ingår i övervakningsprogrammet där man regelbundet tar tankmjölksprover från mjölkleverantörernas besättningar för analys av BVD.

PCR

Med konventionell bakterieodling eller PCR Mastit analys av 16 olika bakteriegrupper.

PAG

Tillsammans med Växa Sverige erbjuder vi Idexx dräktighetsanalys PAG. Kontakta oss för ytterligare information.