Inomhusmiljö - Pegasuslab

Inomhusmiljö - Pegasuslab

 

Vi arbetar med kemiska och mikrobiologiska analyser inom området inomhusmiljö och har gjort så i över 30 år. Totalt har vi på Eurofins Pegasuslab analyserat närmare en halv miljon prover. Samlar vi den erfarenheten till ett råd säger vi så här: Testa inte i onödan! Analysera problemet innan du överväger om det är värt att analysera materialet.

Vi erbjuder analyser för alla tillfällen. Gäller det att få en god helhetsbild av inomhusluften lämpar sig Screen Air. Söker du svar på förekomst av asbest, kasein, impregneringsmedel, eller har problem med golv och fuktskadad betong har vi analyser även för det. Likaså hanterar vi angrepp av rötsvampar, erbjuder provtagning av porgas och dessutom har vi en rad luftanalyser. Utöver analyser erbjuder vi även utbildningar och konsultation kring frågor som rör inomhusmiljö.

Vår personal har lång erfarenhet av skador och inomhusmiljöproblem i byggnader och kan sätta in din frågeställning i sitt rätta sammanhang. På så sätt ökar chansen att du tar rätt prov och gör rätt val av analys.

När vi analyserat dina prover får du en rapport som inte bara innehåller siffror utan också en genomgång av vad de betyder – en färdig diagnos som du kan använda när du går vidare för att åtgärda eller avskriva problemet. På det här området är vi idag marknadsledande.

Våra laboratorier är självklart ackrediterade av Swedac och vi levererar snabba, säkra resultat.

Tjänster

109Tjänster
1Bränsle
Så skickar ni in ert bränsleprov
15Inomhusmiljö
2Produkter och Prislista
Produktlista och priser
Produktblad
3Utbildning och rådgivning
2Kursutbud
Kursanmälan - Auktoriserad provtagare
Kursanmälan - Grundkurs i Kemi och Mikrobiologi - Tillämpat på byggnader
Handouts och video
4Kunskapsbank
Vanliga frågor
Publikationer
Skadeproblem och fall från verkligheten
Pegasus luftanalysguide
Länkar
Om oss
Vår expertis
Villkor
Auktoriserade provtagare
Analysbeställningsblankett
20Lantbruk
4Jord - Lantbruk
Markkartering
Kväveanalyser
Sjukdomar
Nematodanalyser
5Jord - Grönyta/trädgård
Park och planteringsytor
Golf och Idrottsplats
Växthus och Frilandsodling
Villa och Hobbyodling
Infiltration - jordanalyser för mindre avloppsanläggningar
4Foder
Industri och gårdsblandat färdigfoder - lantbrukarprover
Nöt/idisslare
Häst
Gris
Industrifoder
Gödsel
Spannmål och oljeväxter
Utsäde
Veterinärmedicin
Produktblad
Följesedlar
21Livsmedel
9Säkerhet
Akrylamid
Allergener
Läkemedelsrester
Dioxiner
Polycykliska kolväten (PAH)
Pesticider (Bekämpningsmedel)
Mögelgifter/Mykotoxiner
Tillsatser
Mikrobiologi livsmedel - sjukdomsframkallande mikroorganismer
4Kvalitet
Näringsvärde
Tillsatser
Vitaminer
Mikrobiologi livsmedel - indikatoranalyser
5Redlighet
Läkemedelsrester
Artbestämning
Ekologiska produkter
Tillsatser
GMO
Label check - Märkningskontroll
Följesedlar, provtagningsinstruktioner och erbjudande
Produktblad och analysförteckning
10Mejeri & mjölk
Leverantörsmjölk - mjölkkvalitet och sammansättning
Leverantörsmjölk - veterinäranalyser
Kokontroll - standardanalyser
Kokontroll - djurhälsa
Mejeriföretagens förenklade vattenanalys
Humanmjölksanalyser
Övriga kontroller och analyser
Substrat
Produktblad och följesedlar
Video
25Miljö & Vatten
1Avfall
Deponi
2Dricksvatten
Brunnsvatten
Offentligt vatten
Avloppsvatten
Biologiska analyser
Luftemission – rökgasanalyser
Screeninganalyser
Grundvatten
Dialysvatten
Biota
Sediment
Pesticider
Luftanalys miljö
Slam
Badvatten, bassäng- och strandbad
Recipientvatten
Passiv provtagning
Markanalyser
Lakvatten från deponi
Vår expertis
2Utbildningar
Handouts och video
Bränsle och avfallsutbildning
Pristillägg vid kortare svarstider
Produktblad
Följesedlar
11Pharma
Historik
7Analystjänster
Läkemedelsanalys
Farmakopéanalys
Metodutveckling och validering
Elementaranalys
Medical devices
Stabilitetsstudier
Vattenanalys
Instrument
Kvalitetssäkring
Beställningsformulär
Produkttestning
Provinlämning
Eurofins online
Eurofins webshop
Eurofins analyskatalog
Eurofins transporterbjudande 2016
 

Öppettider:
Vardagar 08.30 - 16.30.

Eurofins Pegasuslab AB 
Box 97 751 03 Uppsala
Besöksadress: Rapsgatan 21

Telefon: +46 (0)10-490 8250

Söker du en specifik kontakt? Se lista på kontaktpersoner.

1000 tecken återstår