Prislista för Inomhusmiljöanalyser

 

Aktuell prislista över tjänster för analys av inomhusluft finns i PDF-format till höger på denna sida och nedan. Priserna nedan är exklusive moms och gäller från och med 2013-06-14

Analyspaket Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

SCREENAIR Indoor

SCREENAIR Indoor är ett analyspaket som mäter sex parametrar på luftkvalitet, mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation samt luktande ämnen från träskyddsmedel.

Analysen ger en god helhetsbild av luften och är ämnad för att bedöma om inomhusmiljön kräver grundligare utredning.

Vi rekommenderar därför SCREENAIR Indoor för löpande kontroller av inomhusmiljö i lokaler som t.ex. skolor, dagis och kontor i avsikt att tidigt spåra avvikelser. Provtagningen är enkel. De uppmätta parametrarna anges som "Normalt" eller "Avvikande" vilket ger en enkel provsvarsrapport.

Beställningsblankett

ScreenAir Indoor - Produktblad

EXPRESS 8 10 800 KR
NORMAL 15 7 600 KR
BUDGET 30 5 900 KR
 
Kompletteringsrapport till ScreenAir

Som ett komplement till ScreenAir rapporten kan du beställa en sammanställning av förekommande ämnen samt halter för varje provpunkt i en s k "Kompletteringsrapport".

Priset avser en (1) provpunkt.
    1 100 KR
Materialanalyser
- Angrepp av mögel och bakterier
Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)
Proverna skall vara väl förslutna och separerade från beställningsblanketten. Detta för att undvika ev. kontaminering, men även för personalens säkerhet.

Direktmikroskopering

När du upptäcker något som ser ut som en mögelskada på en yta kan vi ge dig en indikation på förekomst av mögelpåväxt genom direktmikroskoperingsteknik.

Direktmikroskopering - Produktblad

EXPRESS 2 1 100 KR
 
Swedac1775_big.gifSkadekontroll

Vi mäter totalmängden av såväl levande som döda mögelsvampar och bakterier samt avgör om materialet är mikrobiologiskt skadat eller ej. Analysen kan bl.a. användas vid kontroll av en eventuell skadas utbredning eller som kvalitetskontroll efter sanering.
EXPRESS 2 1 300 KR
NORMAL 8 1 000 KR
 

Swedac1775_big.gifOdling

Vi utför en odling där vi mäter antalet levande mögelsvampar och bakterier (cfu) och artbestämmer dessa.

Odling - Produktblad

EXPRESS 8 2 000 KR
NORMAL 12 1 500 KR
 
Swedac1775_big.gif

Mikrobiologisk basanalys

Mätning av totalmängden mikroorganismer och en förenklad odlingsanalys som är inriktad på att identifiera problemorganismer som påverkar inomhusmiljön negativt och de mikrober som vuxit till sig i/på materialet.
Analysen används för att fastställa skadors utbredning.

Mikrobiologisk basanalys - Produktblad

Vid EXPRESSanalys skickar vi preliminärt förhandsbesked via e-post utan kostnad om sådant begärts.
EXPRESS 8 2 400 kr
NORMAL 12 1 700 kr
     

 

Swedac1775_big.gifUtökad mikrobiologisk basanalys

Ovanstående basanalys utökad med en komplett odlingsanalys av samtliga förekommande levande mögelsvampar och bakterier.

Utökad mikrobiologisk basanalys - Produktblad

Denna analys är nödvändig när åldersbestämning av mögel- och bakterieskador ska göras. Vid EXPRESSanalys skickar vi preliminärt förhandsbesked via e-post utan kostnad om sådant begärts.

EXPRESS 8 2 800 KR
NORMAL 12 2 100 KR
BUDGET 20 1 800 KR
 

Åldersbestämning av mikrobiologiska skador

Som ett komplement till en utökad mikrobiologisk basanalys kan vi ge dig svar på när i tiden en viss skada på materialet uppstod.

Åldersbestämning av mikrobiologiska skador - Produktblad

    1 500 KR
Angrepp av hussvamp och rötsvampar Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

Rötskadeanalys

Vid denna analys artbestäms de rötsvampar som förekommer i provet, inklusive Äkta hussvamp. Vi behöver ett prov av angripet virke, alternativt en fruktkropp eller mycel (svamptrådar) och sporer.

Rötskadeanalys - Produktblad

EXPRESS 3 2 100 KR
NORMAL 8 1 600 KR
 

Rötskadeanalys med Åldersbestämning

Vid denna analys artbestäms de rötsvampar som förekommer, enligt paket ovan, samt bedöms åldern på rötskadan.
För detta krävs angripet virke.

Åldersbestämning av rötskador - Produktblad

 

EXPRESS 3 3 600 KR
NORMAL 8 3 100 KR
 

Hussvampsanalys

Önskas åldersbestämning på hussvamp välj paketet
"Rötskadeanalys med Åldersbestämning " ovan.

Vid denna analys konstateras om provet innehåller Äkta Hussvamp (Serpula lacrymans)  eller Timmergröppa (Serpula Himantoides /Vilda Hussvampen). Vi behöver ett prov av angripet virke, alternativt en fruktkropp eller mycel (svamptrådar) och/ sporer. Eventuell förekomst av Äkta Hussvamp är helt avgörande för hur fortsatt renovering eller sanering skall utföras.

Äkta Hussvamp - Serpula lacrymans - Produktblad

EXPRESS 2 1 400 KR
NORMAL 8 1 100 KR
Kemiska materialanalyser Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

Swedac1775_big.gifBetongprofil

Analys av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol i betong som är tagna på valfri plats och djup.

Analysen används för att bedöma om det förekommit en kemisk nedbrytning av matt lim och mjukgörare i plastmattor och hur djupt ner i betongkonstruktionen ämnen finns lagrade eller utbredning av skadat område.

Provburkar beställs kostnadsfritt i förväg från Pegasuslab.

Betongprofil - Produktblad

Provtagningsanvisning

EXPRESS 3 1 300 KR
NORMAL 15 1 100 KR
 
Kasein i spackel

Under 1970- och 80-talet användes kaseinhaltigt flytspackel. Analysen ger svar på kaseinhalten i spackelprov.
EXPRESS 5 2 600 KR
 

Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial

Vi undersöker vilka ämnen som emitteras eller orsakar lukt från ett material.

* Förpackningsinstruktion, se nedan.

Emissioner och/eller lukter från byggnadsmateriel - Produktblad

EXPRESS 4 4 900 KR
NORMAL 10 3 600 KR
 

Impregneringsmedel i trämaterial

Undersöker om material är behandlat med impregneringsmedel t ex kreosot och kp-kuprinol.

* Förpackningsinstruktion, se nedan.

Impregneringsmedel i trämateriel - Produktblad

EXPRESS 4 4 900 KR
NORMAL 10 3 600 KR
 

PCB i fogmassa

Analysen ger svar på PCB-halt i inskickade fogar. Då PCB utförs av laboratoriet i Lidköping ber vi dig att för bästa service kontakta kundsupport Miljö, tfn 010-490 81 10 för pris, leveranstider och analysbeställningsblankett.

Skicka prover DIREKT till
Eurofins Environment Sweden AB, Box 737,
531 17 LIDKÖPING

Ring 010-490 81 10 för pris och leveranstid.

 *Prover som skickas till laboratoriet för analys av emissioner, lukter och impregneringsmedel skall vara förpackade i aluminiumfolie för att minimera risken att de kontaminerar (luktsmittar) varandra. Vid eventuella frågor angående förpackning av prover, kontakta oss på 010-490 82 50

 
Damm och partiklar Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

 

Varje prov som lämnas/skickas till laboratoriet måste vara väl förslutna i separata dubbla plastpåsar/ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Provpåsar kan beställas från Eurofins Pegasuslab om så önskas.

Swedac1775_big.gifAsbest i material

Misstänker du att det finns asbest i material som ska renoveras eller rivas? Analysen ger svar på om det förekommer asbest i provet eller ej.

 

Provsvar vid AKUT och EXPRESS sker via telefon och/eller e-post.

Asbest i materiel - Produktblad

Beställningsblankett

Provtagningsanvisning

AKUT inom 24 tim 1 600 KR
EXPRESS 2 1 200 KR
NORMAL 3 700 KR
BUDGET 5 550 KR
 

Asbest i damm

Misstänker du att det finns asbest i damm? Analysen ger svar på om det förekommer asbest i dammprovet eller ej. Provtagningen utförs enkelt med vanlig tejp, se provtagningsansvisning nedan.

Vid fler än 10 prover i samma provserie, kontakta oss för offert.

Asbest i damm - Produktblad

Provtagningsanvisning

EXPRESS 5 2 500 KR
NORMAL 12 2 000 KR
 

Asbest i luft

Analysen ger svar på hur mycket asbestfibrer samt vilka typer av asbestfibrer som förekommer i luften. Provtagning sker med luftpump och ett speciellt filter.

Asbest i luft - Produktblad

Provtagningsanvisning

EXPRESS 3 3 900 KR
NORMAL 15 2 600 KR
 

Partikel och dammanalys

Vi analyserar damm och partiklar som förekommer på ytor för att ta reda på vad de består av och kan komma ifrån. Provtagning utförs på tejp.

Provtagningsanvisning

EXPRESS 4 5 600 KR
NORMAL 15 3 800 KR
 

Partiklar i luft

En luftanalys där vi undersöker hur mycket partiklar det finns i luften, vilka storlekar, vad de består av och varifrån de kan komma. Provtagning sker med luftpump och ett speciellt filter.

Provtagningsanvisning

EXPRESS 4 5 600 KR
NORMAL 15 4 200 KR
Mikrobiologiska och kemiska luftanalyser Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

Swedac1775_big.gifSpormätning i luft - totalantal

Denna analys mäter den totala halten mögel respektive bakterie partiklar i luften utan att särskilja levande partiklar från döda partiklar.

Spormätning i luft - totalantal - Produktblad

EXPRESS 2 1 400 KR
NORMAL 8 1 100 KR
 

Swedac1775_big.gifSpormätning i luft - odling

Analysen mäter antalet levande (cfu) av mögel och bakterier i luften. I analysen ingår även artbestämning av förekommande levande mikroorganismer.

Spormätning i luft - odling - Produktblad

EXPRESS 8 2 200 KR
NORMAL 12 1 600 KR
 

Swedac1775_big.gifSpormätning i luft - basanalys

Denna analys mäter den totala halten mögel respektive bakterie partiklar i luften utan att särskilja levande partiklar från döda partiklar. I analysen ingår en enklare odling för att identifiera förekomst av problemorganismer i provet. I analysen ingår sålunda en artbestämning av problemorganismer samt haltbestämning "totalantal" av mögel och bakterier.

Spormätning i luft - basanalys - Produktblad

EXPRESS 8 2 500 KR
NORMAL 12 1 800 KR
 

Swedac1775_big.gifSpormätning i luft - utökad basanalys

Denna analys mäter halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i luften. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt levandeantal (cfu) per kubikmeter luft. Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer i luft.

Spormätning i luft - utökad basanalys

EXPRESS 8 2 900 KR
NORMAL 12 2 200 KR
 

Swedac1775_big.gifKemisk luftanalys - MVOC

Vår vanligaste analys av inomhusluften. Vi utför en analys av ett urval av indikatorämnen för fuktpåverkan, mögel- och bakterieväxt (MVOC) samt för emissioner från plastmattor, mattlim och målarfärg.

Kemisk luftanalys MVOC - Produktblad

Provtagningsanvisning

EXPRESS 4 3 900 KR
NORMAL 10 2 700 KR
 

Swedac1775_big.gifKemisk luftanalys - VOC

Kemiska ämnen i inomhusluften emitteras från många olika material. Vi identifierar flyktiga organiska ämnen i luften (VOC) och bestämmer även totalhalt (TVOC). Analysen är screenande och är ej förutbestämd att leverera innehållet av vissa kemiska ämnen i luften utan alla förekommande som är mätbara, sålunda ej jämförbar med andra produkter på marknaden som kallas VOC.

Kemisk luftanalys VOC - Produktblad

Provtagningsanvisning

EXPRESS 4 4 900 KR
NORMAL 10 3 600 KR
 

Swedac1775_big.gifKemisk luftanalys - PAH

Analys av polyaromatiska kolväten (PAH) samt klorfenoler och kloranisoler som kan avges från bland annat impregnerat trä och kreosot. Analysen ger haltbestämning och identifiering av 31 olika ämnen.

Kemisk luftanalys - PAH - Produktblad

Provtagningsanvisning

EXPRESS 4 3 900 KR
NORMAL 10 2 700 KR
 

Swedac1775_big.gifRiktade kemiska luftmätningar

Ovanstående kemiska analyser kan kompletteras eller följas upp med riktade mätningar mot en yta eller inuti en konstruktion. Du väljer om du vill undersöka förekomsten av mikrobiologiskt producerade kolväten (MVOC), flyktiga kolväteföreningar (VOC) eller polyaromatiska kolväten (PAH).

Riktade kemiska luftmätningar - Produktblad

EXPRESS 4 4 900 KR
NORMAL 10 3 600 KR
Övriga luftanalyser Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

Endotoxin i luft eller vatten (A)

I vissa industrimiljöer finns risk för förekomst av bakterier som producerar endotoxiner (gifter). Eventuell förekomst av endotoxiner kan mätas genom en analys av antingen luft eller vatten.

Provtagningsanvisning

NORMAL 8 1 200 KR

 

Miljöanalyspaket  Prioritet Svar inom arb dgr Pris (SEK)

Analyspaket för provtagning i förorenadebyggnader. Provvolymer och provtagningsflöden är anpassade för luftprovtagning. Flertalet av dessa analyspaket är även lämpliga vid porgassmätningar. Porgas är den gas som finns i jordens hålrum mellan jordpartiklarna. Flyktiga organiska komponenter från till exempel biologisk nedbrytning av organiska material eller från föroreningar i jorden kan finnas i porgasen. Pegasus lab kan tillhandahålla komplett kalibrerad utrustning för porgasprovtagning. Vid frågor ring kundsupporten på tel 010-490 82 50.

Frakt och kalibreringsavgift tillkommer vid lån av provtagningsutrustning.

Porluftsmätningar - Produktblad

 

Klorerade lösningsmedel (A)
I detta paket analyseras:

 • Kloroform
 • 1,1,1-trikloretan
 • Tetraklormetan
 • Trikloreten
 • Tetrakloreten

med GC/MS ner till rapporteringsgränsen 0,1 μg per analyt. Mätresultatet redovisas i enheten μg/m3. Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Adsorbentrör ingår i analyspriset.

Klorerade lösningsmedel (A) - Produktblad

EXPRESS 5 2 400 KR
NORMAL 10 1 200 KR
 

Klorerade nedbrytningsprodukter (A)
I detta paket analyseras:

 • Vinylklorid
 • 1,1-dikloreten
 • trans-1,2-dikloreten
 • cis-1,2-dikloreten
 • 1,1-dikloretan
 • 1,2-dikloretan
 • Kloretan

med GC/MS ner till rapporteringsgränsen 0,4 μg per analyt. Mätresultatet redovisas i enheten μg/m3.

Rekommenderat luftflöde 0,1 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Adsorbentrör ingår i analyspriset.

Klorerade nedbrytningsprodukter (A) - Produktblad

EXPRESS 5 3 400 KR
NORMAL 10 1 700 KR
 

Klorerade lösningsmedel +
Klorerade nedbrytningsprodukter (A)

En kombination av ovanstående analyser med GC/MS ner till rapporteringsgränsen 0,4-1,0 μg per analyt. Mätresultatet redovisas i enheten μg/m3. 

Rekommenderat luftflöde 0,1 l/min i 200 minuter.
Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA. 

Adsorbentrör ingår i analyspriset. 

Klorerade lösningsmedel + Klorerade nedbrytningsprodukter (A) - Produktblad 

EXPRESS 5 4 000 KR
NORMAL 10 2 500 KR
 

Swedac1775_big.gifPAH 16 + klorerade aromater


I detta paket analyseras:

PAH 16
 • Naftalen
 • Acenaftylen
 • Acenaften
 • Fluoren
 • Fenantren
 • Antracen
 • Fluoranten
 • Pyren
 • Benso(a)antracen
 • Krysen
 • Benso(b)fluoranten
 • Benso(k)fluoranten
 • Benso(a)pyren
 • Indeno(1,2,3-c,d)pyren
 • Dibenso(a,h)antracen
 • Benso(g,h,i)perylen

 Övriga ämnen

 • o-kresol
 • p- och m-kresol
 • 2,4,6-trikloranisol
 • 2,4,6-triklorfenol
 • 2,4,5-triklorfenol
 • Bifenyl
 • 2,3,5,6-tetrakloranisol
 • 2,3,4,6-tetraklorfenol*
 • 2,3,4,5-tetraklorfenol*
 • 2,3,5,6-tetraklorfenol*
 • 2,3,4,5-tetrakloranisol
 • Dibensofuran
 • Pentakloranisol
 • Pentaklorfenol*

En analys innehållande PAH 16 och ett antal ytterligare intressanta vid denna typ av frågeställningar, t ex klorerade aromater.

Rapporteringsgränsen är 0,01 - 0,02 μg/m3 för de i paketet ingående analyterna vid en provtagningsvolym på 100 liter. 

Metoden för kvantifieringen är ackrediterad. Analyter markerade med * ingår inte i metodens ackreditering.

Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i minst 200 minuter. Provtagning sker på Supelco XAD-2 rör. 
Adsorbentrör ingår i analyspriset. 

Kombinera provtagningen med en OVS-provtagare för att få totalhalten i gasform och bundet till partiklar. Önskas detta så multipliceras priserna ovan med 2.

 


EXPRESS 4 3 900 KR
NORMAL 10 2 700 KR
 

BTEX (A)
I detta paket analyseras:

 • Bensen
 • Toluen
 • Etylbensen
 • o-Xylen
 • p+m-Xylen

med GC/MS ner till rapporteringsgränsen 0,1 μg per analyserad substans. Mätresultatet redovisas i enheten μg/m3 .

Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Adsorbentrör ingår i analyspriset.

Porluftsmätning BTEX - Produktblad

EXPRESS 5 2 400 KR
NORMAL 10 1 200 KR

Aromatiska kolväten (BTEX) + TVOC + C9 - C10 aromater + klorerade kolväten (A)

med GC/MS ner till rapporteringsgränsen 0,1 μg per analyserad substans. Mätresultatet redovisas i enheten μg/m3

Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. 

Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Adsorbentrör ingår i analyspriset

 

Aromatiska Kolväten (BTEX) + TVOC + C9 - C10 aromater + klorerade kolväten (A) - Produktblad


EXPRESS 5 3 400 KR
NORMAL 10 1 800 KR
 

Aromatiska kolväten (BTEX) + TVOC + C9 - C10 aromater (A)

med GC/MS ner till rapporteringsgränsen 0,1 μg per analyserad substans. Mätresultatet redovisas i enheten μg/m3

Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter.
Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Adsorbentrör ingår i analyspriset

Aromatiska kolväten (BTEX) + TVOC + C9 - C10 atomater (A) - Produktblad

 

EXPRESS 5 3 280KR
NORMAL 10 1 640 KR
 

Swedac1775_big.gifVOC fraktionerad
Provet analyseras med avseende på totala VOC-halten beräknad i mikrogram toluenekvivalenter per kubikmeter luft. Bensen beräknas i mikrogram bensen per kubikmeter luft. Toluen beräknas i mikrogram toluen per kubikmeter luft. Etylbensen och xylen i %-andel av total-VOC-halten.

Aromatiska kolväten rapporteras som >C8-C10 i %-andelar av total-VOC-halten.

Alifatiska kolväten rapporteras som alifatiska kolväten >C5-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16 i %-andelar av total-VOC-halten.

Analyser av total-VOC-halt och bensen är ackrediterade.

 

VOC fraktionerad - Produkblad


EXPRESS 4 4 900 KR
NORMAL 15 3 600 KR
 

Formaldehyd i luft
Välj mellan aktiv provtagning med luftpump eller passiv provtagning.

NORMAL  15  2 800 KR

 

Provtagningsutrustning Pris (SEK)
Provtagningsutrustning, inklusive tillbehör, får lånas för prover som skall analyseras av Pegasus lab. Lånet är kostnadsfritt under 3 arbetsdagar (6 dagar inkl. transport). Tiden räknas från den dag utrustningen lämnar Pegasus till och med den dag utrustningen återkommer till Pegasus.
Kalibreringsavgift

Tillkommer alltid vid lån av provtagningsutrustning för luftprovtagningar.
350 KR/ pump
 
Försenad återlämning av utrustningen debiteras per dag och pump.

Utrustningen skall beställas senast 2 arbetsdagar innan den hämtas hos Pegasus eller skickas till kunden. Anvisningar för hur returfrakt skall ske följer utrustningen. Fraktföretag är Postens Företagsservice om inte kunden särskilt begär annat fraktföretag. Fraktkostnaderna betalas av kunden. Kunden skall göra mottagningskontroll för att upptäcka eventuella transportskador eller andra felaktigheter.
200 KR/ dag
 

Förlorad eller oreparerbar utrustning debiteras.

Observera att kunden ansvarar för lånad provtagningsutrustning och att den ska vara i samma skick vid återlämnandet som vid utlämnandet från laboratoriet 

Förlorad eller oreparerbar utrustning debiteras kunden med nyanskaffningsvärde för likvärdig utrustning. Reparerbar utrustning debiteras med reparationskostnaden. 

Eurofins Pegasuslab ansvarar inte för eventuella transportskador eller försenad leverans orsakad av anlitat fraktföretag.

Eurofins Pegasuslab ersätter inte kundens eventuella merkostnader om den lånade utrustningen inte fungerar på avsett sätt, dock levereras ny provtagningsutrustning utan frakt- och kalibreringskostnad.

 

15 000 KR/ pump
 

Fraktkostnader vid lån av provtagningsutrustning

 

1 st pump (inkl. provtagningstillbehör) tur och retur

300 kr

2 - 4 st pumpar (inkl. provtagningstillbehör) tur och retur

500 kr

5 st pumpar eller fler (inkl. provtagningstillbehör) tur och retur

1 000 kr
Hyra av direktvisande instrument Pris (SEK)
Dräger X-am 5600

Mäter ammoniak, svavelväte, kvävedioxid och koldioxid.

(Frakt tillkommer)
1 000 kr /mätdag
 
SenseAir

Mäter och loggar koldioxidhalten i inomhusluft.

(Frakt tillkommer)
500 kr /mätdag
Konsultationstjänster Pris (SEK)

PROVTAGNINGSSTRATEGI

Provtagningsstrategi är ett systematiskt provtagningsarbete för att på rätt plats ta prover för rätt analys i syfte att utesluta eller finna platsen för en skada så att ett åtgärdsförslag blir korrekt med avseende på storlek- och val av åtgärd. Detta bidrar till en effektiv utredning och ett kostnadseffektivt och korrekt åtgärdsförlag från skadeutredare till slutkund. Du kan beställa en rapport genom att ringa till teknisk support 010-490 82 50. Leveranstid enligt överenskommelse. Rapporten levereras via e-post.

Provtagningsstrategi - Produktblad

Strategi för en bostad 1 500 kr
Strategi för en byggnad (skola/dagis/offentlig lokal/kontor) 2 500 kr
Strategi för en byggnad med lägenheter i bostadsrättförening eller liknande 2 500 kr
Utbildningar Pris (SEK)

Grundkurs i kemi och mikrobiologi - tillämpat på byggnader

För dig som vill ha breda teoretiska kunskaper om vad som kan påverka inomhusmiljön och luftkvalitén. Förstå sambandet mellan fukt, mögelväxt och kemiska emissioner, hur man kan provta, analysera och bedöma detta. Kursen är även för dig som planerar att utbilda dig till Auktoriserad provtagare. 

Kursens längd är 2 dagar.

Kursinformation och anmälningsformulär hittar du på vår hemsida: http://www.eurofins.se/tjanster/inomhusmiljo/utbildningar/grundkurs-i-kemi-och-mikrobiologi.aspx

7 000 kr
 

Auktoriserad provtagare

För dig som vill kvalitetssäkra och öka din kompetens inom provtagning med inriktning mot inomhusmiljö och luftkvalitet samt kemiska och mikrobiologiska skador i byggnader. 

Kursens längd är 4 dagar (först 3 dagar med teori och praktisk provtagning och senare 1 dag med genomgång av analyssvar på utförda provtagningar samt tentamen). 

 

Kursinformation och anmälningsformulär hittar du på vår hemsida: http://www.eurofins.se/tjanster/inomhusmiljo/utbildningar/auktoriserad-provtagare.aspx

 

12 900 kr

RenoSens®

För dig som vill bygga på din kompetens som Auktoriserad provtagare med både praktiska och teoretiska kunskaper inom vårt inventeringskoncept RenoSens®. Utbildningen fokuserar på provtagning, provhantering, analyser samt tolkning och tillämpning av provsvarsrapporter för mögel, asbest, PCB och radon.

Kursens längd är 2 dagar.

Kursinformation och anmälningsformulär hittar du på vår hemsida:

 

7 000 kr
Företagsanpassade utbildningar Pris (SEK)

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar efter önskemål.

Kontakta oss för mer information för bästa anpassning efter era önskemål.

 
Heldag Kontakta oss för offert
Halvdag Kontakta oss för offert
Uppdaterad av: dhp42
Senast uppdaterad: den 15 april 2014