Brunnsvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunalt vatten kontrolleras regelbundet, men den som använder sig av en egen vattentäkt får själv ansvara för att detta blir utfört. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år. Med Eurofins hjälp kan du snabbt få en grundlig undersökning av vattenkvaliteten i din brunn. Analyserna beställer du enkelt i vår webbshop.

Det är viktigt att provtagningen utförs på ett korrekt sätt, information om detta finns i vår checklista.

Checklista för brunnsvattenanalys
Förklaringar till analysresultat för brunnsvatten

Tjänster

109Tjänster
1Bränsle
Så skickar ni in ert bränsleprov
15Inomhusmiljö
2Produkter och Prislista
Produktlista och priser
Produktblad
3Utbildning och rådgivning
2Kursutbud
Kursanmälan - Auktoriserad provtagare
Kursanmälan - Grundkurs i Kemi och Mikrobiologi - Tillämpat på byggnader
Handouts och video
4Kunskapsbank
Vanliga frågor
Publikationer
Skadeproblem och fall från verkligheten
Pegasus luftanalysguide
Länkar
Om oss
Vår expertis
Villkor
Auktoriserade provtagare
Analysbeställningsblankett
20Lantbruk
4Jord - Lantbruk
Markkartering
Kväveanalyser
Sjukdomar
Nematodanalyser
5Jord - Grönyta/trädgård
Park och planteringsytor
Golf och Idrottsplats
Växthus och Frilandsodling
Villa och Hobbyodling
Infiltration - jordanalyser för mindre avloppsanläggningar
4Foder
Industri och gårdsblandat färdigfoder - lantbrukarprover
Nöt/idisslare
Häst
Gris
Industrifoder
Gödsel
Spannmål och oljeväxter
Utsäde
Veterinärmedicin
Produktblad
Följesedlar
21Livsmedel
9Säkerhet
Akrylamid
Allergener
Läkemedelsrester
Dioxiner
Polycykliska kolväten (PAH)
Pesticider (Bekämpningsmedel)
Mögelgifter/Mykotoxiner
Tillsatser
Mikrobiologi livsmedel - sjukdomsframkallande mikroorganismer
4Kvalitet
Näringsvärde
Tillsatser
Vitaminer
Mikrobiologi livsmedel - indikatoranalyser
5Redlighet
Läkemedelsrester
Artbestämning
Ekologiska produkter
Tillsatser
GMO
Label check - Märkningskontroll
Följesedlar, provtagningsinstruktioner och erbjudande
Produktblad och analysförteckning
10Mejeri & mjölk
Leverantörsmjölk - mjölkkvalitet och sammansättning
Leverantörsmjölk - veterinäranalyser
Kokontroll - standardanalyser
Kokontroll - djurhälsa
Mejeriföretagens förenklade vattenanalys
Humanmjölksanalyser
Övriga kontroller och analyser
Substrat
Produktblad och följesedlar
Video
25Miljö & Vatten
1Avfall
Deponi
2Dricksvatten
Brunnsvatten
Offentligt vatten
Avloppsvatten
Biologiska analyser
Luftemission – rökgasanalyser
Screeninganalyser
Grundvatten
Dialysvatten
Biota
Sediment
Pesticider
Luftanalys miljö
Slam
Badvatten, bassäng- och strandbad
Recipientvatten
Passiv provtagning
Markanalyser
Lakvatten från deponi
Vår expertis
2Utbildningar
Handouts och video
Bränsle och avfallsutbildning
Pristillägg vid kortare svarstider
Produktblad
Följesedlar
11Pharma
Historik
7Analystjänster
Läkemedelsanalys
Farmakopéanalys
Metodutveckling och validering
Elementaranalys
Medical devices
Stabilitetsstudier
Vattenanalys
Instrument
Kvalitetssäkring
Beställningsformulär
Produkttestning
Provinlämning
Eurofins online
Eurofins webshop
Eurofins analyskatalog
Eurofins transporterbjudande 2016
 

Öppettider:
Vardagar 07.00 - 16.30.

Kundsupport vatten
Telefon: +46 (0)10-490 8170

Kundsupport miljö
Telefon +46 (0)10-490 8110 

Söker du en specifik kontakt? Se lista på kontaktpersoner.

1000 tecken återstår