Om oss >> Arbeta hos oss >> Personuppgiftspolicy för kandidater

Personuppgiftspolicy för kandidater

Sidebar Image

1       Personuppgiftspolicy för kandidater

För hantering av kandidater till lediga tjänster, praktikplatser, examensarbete eller motsvarande samt spontanansökningar, använder Eurofins molnbaserade tjänster. Tillgång till tjänsterna är behörighetsstyrd och förutom avdelningen för Human Resources har chefer/teamledare tillgång. I samband med att kandiden skickar in sin ansökan, ges möjlighet för kandidaten att samtycka till behandling av personuppgifterna. I vissa rekryteringar kompletteras ansökningshandlingar och intervju med tester (kapacitetstester, personprofiltester).

1.1      Vilka personuppgifter hanterar Eurofins

Följande uppgifter är obligatoriska att registrera i ansökningsformulär:

  • Namn
  • Adress inklusive land
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Kontaktuppgifter till eventuella referenspersoner. Uppgiften lämnas av kandidaten själv och därmed intygar kandidaten att samtycke finns från referenspersonen.

Ytterligare uppgifter är upp till kandidaten att registrera så som exempelvis personnummer, examensbevis, körkort.

I samband med test/tester behandlas personuppgifter i form av namn, mailadress och resultatet av testet/testerna. I samband med intervju och eventuell referenstagning behandlas anteckningar från dessa.

1.2      Hur länge finns uppgifterna kvar?

Ansökningar till lediga tjänster, praktikplatser, examensarbete eller motsvarande arkiveras i 2 år efter att ärendet är avslutat/arkiverat. I de fall det uppstår en tvist om tillsättningen med stöd av diskrimineringslagen (preskriptionstid 2 år) kan uppgifterna sparas till dess tvisten slutligt avgjorts (kan vara flera år) men får då bara användas för detta ändamål. Detta avser även resultat av eventuella test/tester samt anteckningar i samband med intervju och eventuell referenstagning.

Spontanansökningar sparas i 6 månader. Efter detta skickas samtyckesförfrågan ut till kandidaten med möjlighet att spara uppgifterna i ytterligare 6 månader.