Tjänster >> Bränsle och Industri >> Analyser för skogsindustrin

Analyser för skogsindustrin

Eurofins har ett komplett analyserbjudande mot Skogsindustrins samtliga råvaror, processer och produkter, allt från vedråvaran till den färdiga produkten och allt som ryms däremellan. Självklart erbjuder vi även traditionella miljöanalyser i matriser såsom mark, vatten, slam, sediment och avfall. Saknar ni något i produktkatalogen nedan hänvisas till miljö och vatten

Vi erbjuder analyser inom följande områden:

 • Ved
 • Massa
 • Filtrat och processvatten
 • Svartlut
 • Grön- och vitlut
 • Mesa/Kalk
 • Slutprodukter (massa, papper, kartong). Vi har i många fall produktsäkerhetstestningslaboratorier verksamma på lokala marknader där produkterna marknadsförs. 
 • Bränsle (fasta och flytande)
 • Elfilteraska
 • Fasta avfall
 • Vi erbjuder även provtagning vid behov 

Se vår produktkatalog för mer information