Tjänster >> Eurofins Produkttestning >> Vælg Ydelse

Analyser og test af forbrugerprodukter og materialer

Sidebar Image

Eurofins i Danmark har 30 års erfarenhet av analys och testning av konsumentprodukter och material som plast, silikon, gummi, textil, trä, metall, kosmetika, lim, färg, etc.

Många av de analyser och test som vi utför rutinmässigt i vårt laboratorium är relaterade till nationell och internationell lagstiftning. De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av nya direktiv, föreskrifter mm

Frivilliga märkningsregler och certifieringssystem som säkerställer konsumenterna och förbättrar marknadsföringen av konsumentprodukter är en annan orsak till de många olika testen vi utför. Dessutom finns det en allmänt större önskan om djupare kunskap om produkterna, både från industri, myndigheter och konsumentorganisationer.

Lagstiftningen och konsumenternas önskemål har stramat kravet på laboratoriet. Det är inte längre tillräckligt att analysera produkter för innehållet i olika kemiska ämnen. Till exempel testar vi för närvarande rutinmässigt matkontaktmaterial och leksaker för migration - migrering av kemiska ämnen från produkten. Avgasningen av flyktiga kemiska ämnen från byggmaterial och möbler har stor inverkan på vårt inomhusklimat. Därför testas byggmaterial, möbler och liknande för vilka ämnen som emitteras i luften - och därmed till våra byggnaders inomhusklimat. Det finns lagstiftningskrav i flera europeiska länder

till utsläpp från byggprodukter, och dessutom är det möjligt att uppnå en rad frivilliga varumärken inom specifika produktkategorier. Eurofins erbjuder vårt eget certifieringsmärke Indoor Air Comfort. På detta område har vi det största laboratoriet i Danmark.

Vår huvuduppgift är att ständigt service våra kunder och uppfylla de krav de har. Därför håller vi oss uppdaterade med utvecklingen på marknaden, så att vi kan när som helst tillhandahålla relevanta och nödvändiga analyser och test.