Vælg Ydelse >> Rådgivning >> Råd om provning av byggmaterial

Råd om provning av byggmaterial

Sidebar Image

Eurofins Produkt Test A/S är den största leverantören av kammar tester utförda i enlighet med ISO 16000, EN 16516, CDPH CA01350 och ASTM D5116 som är de grundläggande tester som krävs för att påvisa produktutsläpp. Testerna genomförs i en ventilerad kammare och testas under typiskt 28 dagar, varefter luften som samlas på Tenax och DNPH röret som därefter analyseras i laboratoriet och resultaten i rapporten, inklusive en genomgång av alla höja finansierings VOC komponenter samt formaldehyd och andra aldehyder.

Testet krävs för flera förordningar omgivande, inklusive den franska A + VOC etiketten och tyska ABG och vara i 2017/2018 ingår i underlaget för CE-märkning av flera harmoniserade produktstandarder (inklusive EN 14041). Dessutom används testet av ett brett spektrum av miljömärken som har blivit marknadskrav i flera medlemsstater. Dessa inkluderar den finska M1-analysen eller det tyska EMICODE.

Det är också ett test som kan användas om du vill bevisa att en viss produkt kan delta i antingen LEED eller BREEAM byggnader. Detta kommer typiskt att vara antingen en CDPH-analys eller ett Indoor Air Comfort Gold, vilket senare nämns i både LEED och BREEAM som godkänd testmetod.

Eurofins Product Testing A / S har harmoniserat många av dessa miljömärkningar och föreskrifter under en hatt, så att ett test rapporteras mot flera regler och / eller miljömärken. Vi kallar rapporttypen för Indoor Air Comfort för att säkerställa gällande regler, eller vi kallar det Indoor Air Comfort Gold för test med gränsvärden för både regler och miljömärken. Det noteras att det är samma test, och att den enda skillnaden är vilka gränsvärden testet hålls mot senare. Indoor Air Comfort är en rapport som vi gör, men det kan även beställas direkt som certifiering om du vill visa produktens goda egenskaper utsläpps antingen direkt i din marknadsföring eller som avgörande bevis för teknisk kommunikation.

Vi utför även VOC-innehållstestning, vilket inte är ett kammarprov utan direkt analys av totalt VOC-innehåll. Det är en analytisk form som är relevant för alla flytande produkter och det är ett krav på försäljning i flera länder och i synnerhet USA. I Europa omfattas flera dekorativa beläggningar av direktiv 2004/24 / EG. Vi utför tester enligt ISO 11.890-1, ISO 11890-2, ASTM D2369 och jämför den med tröskelvärden som krävs för att visa produktens prestanda är lagligt, men också att det är en produkt högpresterande jfr t.ex. Svanen eller EU: s miljömärke.

VOC-tester är en komplicerad storlek på grund av de många olika intressenterna, men om du förlorar syn, äntligen ge oss ett mail eller ett samtal - vi är redo att vägleda och hjälpa till vidare.