Vælg Ydelse >> Tests >> VOC-utsläppstest

VOC Emissionstests

Sidebar Image

VOC-utsläppstester gör det möjligt för tillverkare att hantera branschspecifika krav på låga halter av skadliga ämnen i vårt inomhusklimat. Ett VOC-utsläppstest bestämmer mängden flyktiga organiska föreningar (VOC) från en produkt till ett inomhusklimat. Det finns uppenbarligen gränser för mängden skadliga ämnen som kan avges från exempelvis golv, färg, lim och andra produkter som används i konstruktionen.

 

Om du som producent med den lagstadgade och frivilliga kvalitet och miljömärkningar, är det möjligt för konsumenterna att skilja produkter med låga utsläpp från normala produkter - och tillverkare kan marknadsföra produkter på den grunden. Det finns också efterfrågan på låga utsläpp VOC till ett ökande antal offentliga och privata byggprojekt, som låga utsläpp VOC kan kvalificera produkter för hållbara byggprojekt, såsom LEED och BREEAM.

 

Som världsledande marknadsledare inom VOC-utsläppstestning har vi en testfunktion som gör det möjligt för oss att erbjuda ovanligt bra leveranstid och enastående service.

 

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig.