Inomhusmiljö och Radon >> Inomhusmiljö >> Om oss

Om oss

Sidebar Image

Historia

Eurofins Pegasuslab AB bildades 1984, då under namnet Pegasus Lab. Företaget har sitt ursprung inom hästsporten och var då inriktade på analys av stallmiljöer med syftet att förbättra inomhusmiljö för att öka tävlingshästars prestationsförmåga. Med tiden vidgades miljöerna till andra inomhusmiljöer och de mikrobiologiska analyserna kompletterades senare med kemiska luftanalyser och senare även materialanalyser. Under tidigt 2000-tal köpte AnalyCen Nordic AB upp Pegasus Lab och sedermera blev uppköpta av Eurofins Environment Testing Sweden AB. År 2012 blev vi ett eget aktiebolag med namnet Eurofins Pegasuslab AB och vi ingår fortfarande i Eurofins-koncern.

Berättelsen

På Eurofins Pegasuslab AB personalen mångårig erfarenhet av rådgivning och analyser eftersom att de flesta har arbetat länge i företaget. I huset har vi tillsammans ungefär 110 års samlad erfarenhet av rådgivning och sammanlagt drygt 55 års samlad erfarenhet av att analysera olika sorters prover. Totalt har vi analyserat närmare en halv miljon prover. Samlar vi ihop den erfarenheten till ett enda sammanfattande råd säger vi så här: Testa inte i onödan! Analysera problemet innan du överväger om det är värt att analysera substansen.

Börja därför med att prata med oss. Innan du tar beslutet att göra ett test. Innan du bestämmer dig för att lägga pengar på provtagning. Hur paradoxalt den än låter kan du spara pengar både på att testa och på att inte testa. Det gäller bara att veta när det ena är möjligt och när det andra är nödvändigt. Nyckeln är kunskap. Det enda du behöver ha för att skaffa dig den kunskapen är en telefon.

Du ringer en av våra problemanalytiker. De har alla lång erfarenhet av skador och miljöproblem i byggnader. De sätter in din frågeställning i sitt rätta sammanhang. Och de har, om det skulle behövas, omedelbar tillgång till spetskompetens inom områdena kemi, mikrobiologi och medicin. Du får svaret på den avgörande frågan: är det klokt att i det här läget göra ett test, har du nytta av den information som en provtagning kan ge? I så fall: vilken typ av test är det optimala alternativet? Så här långt har kontakten med oss inte kostat dig och ditt företag någonting.

Om ett test är vetenskapligt, byggnadstekniskt och ekonomiskt motiverat, och om det svar testet kan ge är användbart för dig, hjälper vi till med försöksplaneringen.

När proverna är tagna analyseras de och du får en rapport som inte bara innehåller siffror utan också en genomgång av vad de betyder - en färdig diagnos som du kan använda när du går vidare för att åtgärda eller avskriva problemet.

På det här området är vi idag markandsledande. Vi analyserar, utreder och utbildar. Bland våra kunder finns fastighetsägare, byggindustri, företag och organisationer inom arbetsmiljöområdet, kommuner och landsting. Vi ingår i den internationella koncernen Eurofins, en av världens största laboratoriegrupper med mer än 14000 medarbetare i 180 laboratorier i 35 länder, specialiserade inom miljö, lantbruk och livsmedel.

Ackrediteringar

  Bureau Veritas Certification

Eurofins Pegasuslab AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Det innebär att Swedac regelbundet kontrollerar att Eurofins Pegasuslab AB arbetar enligt Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering (STAFS 2010:1) samt ackreditering av laboratorier (STAFS 2011:33).

Eurofins Pegasuslab AB är idag ackrediterad för haltbestämningar i MVOC-, VOC-, PAH-analys, betongprofil, skadekontroll och odling. Skadekontroll och odling ingår också i paketen mikrobiologisk basanalys, utökad mikrobiologisk basanalys samt spormätning i luft. Den kvalitativa bedömningen av asbest i material är också ackrediterad.

ISO-certifieringar

Eurofins Pegasuslab AB är också ISO-certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004. Det innebär att vi bedriver ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete och kontinuerligt jobbar mot att minska verksamhetens totala miljöbelastning.

Bureau Veritas besöker oss regelbundet för att kontrollera att vi uppfyller kraven för standarderna.