Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Kursutbud och rådgivning

Kursutbud och rådgivning

Sidebar Image

Har du frågor angående våra utbildningar kontakta utbildningsansvarig Joakim Honkanen joakimhonkanen@eurofins.se . Du kan givetvis också kontakta vår tekniska support om du har frågor eller vill anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Utbildningar

Grundkurs i Kemi och Mikrobiologi tillämpat på byggnader

Detta är en utbildning för dig som vill ha breda teoretiska kunskaper om vad som kan påverka inomhusmiljön och luftkvaliteten. Du får förståelse för sambandet mellan fukt, skadlig mögelväxt och kemiska emissioner och du lär dig hur man provtar, analyserar och bedömer detta. Kursen ger en bred baskunskap om hur man kan hantera innemiljöproblem och är en bra start för dig som planerar att vidareutbilda dig till Auktoriserad provtagare.

Läs mer och anmälan

Målgrupp: Du som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen. Exempelvis skadeutredare, skadereglerare, arkitekter, byggare, byggnadsingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, skyddsingenjörer, sanerare eller liknande.

Innehåll

 • Vad finns i vår inomhusluft?
 • Grunder i mikrobiologi.
 • Provtagning av kemiska och mikrobiologiska metoder.
 • Analyser och rapporter.
 • Fallbeskrivningar.
 • Mikrobiologi i byggnader.
 • Åtgärder.

Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 2 dagar

Pris: 7 900 kr exkl moms, i detta ingår kursmaterial, diplom samt lunch och kaffe båda dagarna. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på gemensam middag efter första kursdagen.

Kursdatum:

 • Höst: 25-26 september 2019. Sista anmälningsdag är 6 september 2019. FULLBOKAD
 • Plats: Uppsala, Clarion Hotel Gillet.
 • Tid: 08:30 - 16:30 båda dagarna.

Hotell: Vi kan rekommendera dig hotell nära kurslokalen

Intyg: Erhålls efter godkänd utbildning.

Anmälan: Då vår grundkurs tidigt blivit fullbokad planerar vi att hålla den vid ett ytterligare tillfälle hösten 2019. Vi återkommer snarast med datum. Vid intresse är du välkommen att skicka en intresseanmälan till utbildning.pegasuslab@eurofins.se.

All Items

Målgrupp: Du som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen. Exempelvis skadeutredare, skadereglerare, arkitekter, byggare, byggnadsingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, skyddsingenjörer, sanerare eller liknande.

Innehåll

 • Vad finns i vår inomhusluft?
 • Grunder i mikrobiologi.
 • Provtagning av kemiska och mikrobiologiska metoder.
 • Analyser och rapporter.
 • Fallbeskrivningar.
 • Mikrobiologi i byggnader.
 • Åtgärder.

Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 2 dagar

Pris: 7 900 kr exkl moms, i detta ingår kursmaterial, diplom samt lunch och kaffe båda dagarna. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på gemensam middag efter första kursdagen.

Kursdatum:

 • Höst: 25-26 september 2019. Sista anmälningsdag är 6 september 2019. FULLBOKAD
 • Plats: Uppsala, Clarion Hotel Gillet.
 • Tid: 08:30 - 16:30 båda dagarna.

Hotell: Vi kan rekommendera dig hotell nära kurslokalen

Intyg: Erhålls efter godkänd utbildning.

Anmälan: Då vår grundkurs tidigt blivit fullbokad planerar vi att hålla den vid ett ytterligare tillfälle hösten 2019. Vi återkommer snarast med datum. Vid intresse är du välkommen att skicka en intresseanmälan till utbildning.pegasuslab@eurofins.se.

Auktoriserade Provtagare

Detta är en utbildning för dig som vill kvalitetssäkra och öka din kompetens inom provtagning med inriktning mot inomhusmiljö och luftkvalitet samt kemiska och mikrobiologiska skador i byggnader. Du får kunskaper i utredningsmetodik och lär dig utföra en korrekt och kvalitetssäkrad provtagning av innemiljön i en fastighet. Utbildningen fokuserar på provtagning, provhantering, analyser och tillämpning av provsvarsrapporter.

Läs mer och anmälan

Som Auktoriserad provtagare får du kompletteringsrapporten, det vill säga de olika ämnena och deras halter, gratis varje gång du beställer en Screen Air. Dessutom får varje utbildad provtagare ett ID-kort och diplom efter avslutad auktorisation. Vi anger också på provsvarsrapporterna att proven tagits av en auktoriserad provtagare. På så sätt får ditt arbete en högre status och dina kunder ser tydligt att arbetet är kvalitetssäkrat från början till slut.

Målgrupp: Du som gått vår grundkurs alternativt har motsvarande kunskaper. Exempelvis erfarna skadekonsulter, skadeutredare, skyddsingenjörer, miljöansvariga, saneringsledare eller liknande. 

Innehåll:

 • Utredningsmetodik.
 • Fukt i byggnader.
 • Ventilationens betydelse för inomhusluften.
 • Kemiska emissioner.
 • Mikroorganismer.
 • Asbest- och partikelanalyser.
 • Provtagningsmetoder och provtagningsstrategi.
 • Praktisk provtagning.
 • Arbetsplatsbesök med praktisk provtagning.
 • Integrerad tolkning av kemiska och mikrobiologiska provsvar.
 • Examination.

Kunskapskrav: Grundkurs i kemi och mikrobiologi tillämpat på byggnader eller likvärdig utbildning. Praktisk erfarenhet i branschen som skadeutredare/provtagare.

Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 4 dagar uppdelat på två tillfällen och avslutas med en examination.

Kurstillfälle: 22-24 oktober + 28 november 2019. Sista anmälningsdag är 27 september 2019.

Plats: Uppsala, Clarion Hotel Gillet.

Tid: 08:30 - 17:00. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på middag efter första kursdagen.

Hotell: Vi rekommenderar gärna hotell i anslutning till kursen.

Diplom: Efter godkänd utbildning erhålls diplom samt ett ID-kort. Förnyelse av auktorisationen görs var tredje år.

Pris: 14 900 kr exkl. moms. Lunch och kaffe alla dagar samt kursmaterial ingår. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på gemensam middag efter första kursdagen.

Anmälan: Anmäl dig här

All Items

Som Auktoriserad provtagare får du kompletteringsrapporten, det vill säga de olika ämnena och deras halter, gratis varje gång du beställer en Screen Air. Dessutom får varje utbildad provtagare ett ID-kort och diplom efter avslutad auktorisation. Vi anger också på provsvarsrapporterna att proven tagits av en auktoriserad provtagare. På så sätt får ditt arbete en högre status och dina kunder ser tydligt att arbetet är kvalitetssäkrat från början till slut.

Målgrupp: Du som gått vår grundkurs alternativt har motsvarande kunskaper. Exempelvis erfarna skadekonsulter, skadeutredare, skyddsingenjörer, miljöansvariga, saneringsledare eller liknande. 

Innehåll:

 • Utredningsmetodik.
 • Fukt i byggnader.
 • Ventilationens betydelse för inomhusluften.
 • Kemiska emissioner.
 • Mikroorganismer.
 • Asbest- och partikelanalyser.
 • Provtagningsmetoder och provtagningsstrategi.
 • Praktisk provtagning.
 • Arbetsplatsbesök med praktisk provtagning.
 • Integrerad tolkning av kemiska och mikrobiologiska provsvar.
 • Examination.

Kunskapskrav: Grundkurs i kemi och mikrobiologi tillämpat på byggnader eller likvärdig utbildning. Praktisk erfarenhet i branschen som skadeutredare/provtagare.

Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 4 dagar uppdelat på två tillfällen och avslutas med en examination.

Kurstillfälle: 22-24 oktober + 28 november 2019. Sista anmälningsdag är 27 september 2019.

Plats: Uppsala, Clarion Hotel Gillet.

Tid: 08:30 - 17:00. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på middag efter första kursdagen.

Hotell: Vi rekommenderar gärna hotell i anslutning till kursen.

Diplom: Efter godkänd utbildning erhålls diplom samt ett ID-kort. Förnyelse av auktorisationen görs var tredje år.

Pris: 14 900 kr exkl. moms. Lunch och kaffe alla dagar samt kursmaterial ingår. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på gemensam middag efter första kursdagen.

Anmälan: Anmäl dig här

Fukt och kemiorsakade problem i byggnader

Vi kommer till ert företag och håller utbildningen för arbetsgruppen. Syftet är att öka kunskapen om vad fukt kan ge för problem i byggnader och vad man behöver kunna för att förebygga eller upptäcka skador i tid. Förutom att man spar pengar genom att upptäcka och åtgärda eventuella skador i tid kan utbildningen förhoppningsvis också underlätta kontakt och rådgivning med hyresgäster och skadeutredare. Kontakta vår Teknisk support för mer information.

Läs mer

Målgrupp: Fastighetsansvariga, fastighetsskötare eller andra inom fastighetsbranschen.
Innehåll: Förhållandet mellan fukt och mögel, fukt och kemi, påväxt av mögel och bakterier i byggnadsmaterial, hur kan vi hitta fukt och mögel, hur kan vi hitta kemiska emissionsproblem, förevisning av skadade material, prov och analysmetoder, lagar och förordningar.

Kurslängd: 2-3 timmar

Pris: Kontakta vår tekniska support

Plats: Ert företag

All Items

Målgrupp: Fastighetsansvariga, fastighetsskötare eller andra inom fastighetsbranschen.
Innehåll: Förhållandet mellan fukt och mögel, fukt och kemi, påväxt av mögel och bakterier i byggnadsmaterial, hur kan vi hitta fukt och mögel, hur kan vi hitta kemiska emissionsproblem, förevisning av skadade material, prov och analysmetoder, lagar och förordningar.

Kurslängd: 2-3 timmar

Pris: Kontakta vår tekniska support

Plats: Ert företag

Skräddarsydd utbildning efter ditt företags behov

Vi specialanpassar en utbildning efter ditt företags önskemål. Vi kan exempelvis informera och utbilda om fukt och mikrobiologi, kemiska emissioner, byggmaterial eller inomhusmiljö och hälsoaspekter.

Kontakta vår Teknisk support för mer information.

Rådgivning

Våra rådgivare har bred och djup kompetens inom många olika områden som rör inomhusmiljö. De kan bistå med kunskap och erfarenhet på plats när det gäller dina miljöinventeringar, provtagningar eller delta på informationsträffar.
Våra rådgivare kommer du i kontakt med via e-post eller direkt på telefon.

Joakim Honkanen, JoakimHonkanen@eurofins.se