Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Länkar

Länkar

Sidebar Image

Här har vi samlat länkar som kan vara intressanta för dig som kund.

Auktoriserade provtagare

Behöver du hjälp med en provtagning eller skadeutredning? Kontakta någon av de auktoriserade provtagare som gått vår utbildning. De har god kompetens inom provtagning med inriktning mot inomhusmiljö liksom kemiska och mikrobiologiska skador i byggnader. 
Sök via karta. Vill du själv bli en Auktoriserad provtagare? Läs mer om utbildningen under Utbildningar.

Samarbetspartners

     
 
 
     

 

Organisationer, institutioner och myndigheter

Arbetsmiljöverket - Arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Här hittar du bland annat Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) som går att ladda ner.

Boverket – En myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. Här kan du läsa Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets författningssamling (BFS)

Astma och Allergi Förbundet - Ett förbund för människor med astma, allergi och annan överkänslighet

Byggdoktorerna - Ett nätverk av sakkunniga skadeutredare med hög kvalitet inom främst fukttekniska utredningar

Kemikalieinspektionen - En central tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

KI - IMM – En institution vid Karolinska Institutet som bedriver forskning, riskbedömning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människors hälsa.

Fuktcentrum vid Lunds universitet - En sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning.

WHO - Världshälsoorganisationens strävar efter att främja hälsa i vid mening. De definierar hälsa som välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt.