Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Om oss

Om oss

Sidebar Image

Historia

Eurofins Pegasuslab AB bildades 1984 under namnet Pegasus Lab. Företaget har sitt ursprung inom hästsporten och var då inriktade på analys av stallmiljöer med syfte att förbättra inomhusmiljön för att öka tävlingshästars prestationsförmåga. Med tiden vidgades miljöerna till andra inomhusmiljöer och de mikrobiologiska analyserna kompletterades med kemiska luftanalyser och senare även materialanalyser. Under tidigt 2000-tal köptes Pegasus Lab upp av AnalyCen Nordic AB, som i sin tur sålde företaget till Eurofins Environment Testing Sweden AB. Sedan 2012 är vi ett eget aktiebolag, Eurofins Pegasuslab AB, och ingår i Eurofins koncern.

 

Berättelse

Personalen på Eurofins Pegasuslab AB har mångårig erfarenhet av rådgivning och analyser. I huset har vi tillsammans ungefär 110 års samlad erfarenhet av rådgivning och sammanlagt drygt 55 års erfarenhet av att analysera olika prover. Totalt har vi analyserat närmare en halv miljon prover. Samlar vi ihop den erfarenheten till ett sammanfattande råd säger vi så här, ”Testa inte i onödan! Analysera problemet innan du överväger om det är värt att analysera substansen.”

Börja därför med att prata med oss innan du tar beslutet att göra ett test och innan du bestämmer dig för att lägga pengar på provtagning. Hur paradoxalt det än låter kan du spara pengar både på att testa och på att inte testa. Det gäller bara att veta när det ena är möjligt och när det andra är nödvändigt. Nyckeln är kunskap.

Kontakta gärna en av våra problemanalytiker som har lång erfarenhet av skador och miljöproblem i byggnader. De sätter in din frågeställning i sitt rätta sammanhang och har tillgång till spetskompetens inom bl a kemi, mikrobiologi och medicin. Du får svaret på den avgörande frågan om det är klokt att i det här läget göra ett test och om du har nytta av den information som en provtagning kan ge? Vilket test är det optimala alternativet? Så här långt har kontakten med oss inte kostat dig och ditt företag någonting.

Om ett test är vetenskapligt, byggnadstekniskt eller ekonomiskt motiverat, och om det svar testet kan ge är användbart för dig, hjälper vi till med försöksplaneringen.

När proverna är tagna analyseras de och du får en rapport som inte bara innehåller siffror utan också en genomgång av vad de betyder - en färdig diagnos som du kan använda när du går vidare för att åtgärda eller avskriva problemet.

På det här området är vi idag marknadsledande och vi både analyserar, utreder och utbildar. Bland våra kunder finns fastighetsägare, byggindustri, företag och organisationer inom arbetsmiljöområdet, kommuner och landsting. Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 35 000 anställda i 44 länder och mer än 400 laboratorier över hela världen, specialiserade inom miljö, lantbruk och livsmedel.

 

Ackrediteringar

  Bureau Veritas Certification

Eurofins Pegasuslab AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Det innebär att Swedac regelbundet kontrollerar att vi arbetar enligt Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering (STAFS 2010:1) samt ackreditering av laboratorier (STAFS 2011:33).

Eurofins Pegasuslab AB är idag ackrediterad för haltbestämningar i MVOC-, VOC-, PAH-analys, betongprofil, skadekontroll och odling. Skadekontroll och odling ingår också i paketen mikrobiologisk basanalys, utökad mikrobiologisk basanalys samt spormätning i luft. Den kvalitativa bedömningen av asbest i material är också ackrediterad.

 

ISO-certifieringar

Eurofins Pegasuslab AB är också ISO-certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004. Det innebär att vi bedriver ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete och kontinuerligt jobbar med att minska verksamhetens totala miljöbelastning.

Bureau Veritas besöker oss regelbundet för att kontrollera att vi uppfyller kraven för standarderna.