Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Sidebar Image

Önskar du mer information är du alltid välkommen att kontakta vår tekniska support på 010-490 82 50 eller på info.pegasuslab@eurofins.se.

Analyser

Var hittar jag priser och svarstider på de olika analyserna?

I vår prislista som du hittar på vår hemsida under Prislista och Produktblad.

Går det att snabba på en redan beställd analys?

Ja, det går bra. Kontakta vår tekniska support så hjälper de till.

Hur vet jag vilken luftanalys jag ska välja?

Vår luftanalysguide kan ge en ledtråd om vilken eller vilka analyser som kan vara lämpliga.

Jag är orolig för att mitt hus har drabbats av hussvamp eller rötsvamp, hur gör jag?

Läs mer om vår hussvampsanalys i produktbladet. Vi rekommenderar också att ni kontaktar någon av våra auktoriserade provtagare.

Kan jag göra en provtagning själv?

Ja det kan du. Det finns provtagningsinstruktioner som vi kan skicka där det står detaljerad information om vad du bör tänka på. För att låna provtagningsutrustning för exempelvis luftprovtagning ber vi dig kontakta vår tekniska support.

Kan jag beställa provemballage (påsar, vialer) av er?

Ja det går bra. Du kan antingen beställa på vår hemsida eller ringa in din beställning via vår tekniska support.

Jag har provtagit hussvamp och rötsvamp, hur ska jag förpacka proverna?

Torra prover förpackas i separata väl förslutna fryspåsar och fuktiga prover läggs i papperskuvert. Om du skickar in en hel fruktkropp ska den förpackas och skickas i en papperspåse, läggs den i en plastpåse kollapsar den och blir svår att artbestämma.

Proverna skickas sedan i vadderade kuvert eller vanliga papperskuvert. Märk alltid kuverten med "Mikrolab".

Jag ska ta asbestprover och har frågor om provtagning och förpackning av provet

Provpåsar kan beställas via vår hemsida. Asbestproverna ska vara väl förslutna i separat dubbla ziplock-påsar. Provmärkningen skrivs på ytterpåsen och följesedeln ska vara separerad från proverna. Rengör verktygen med engångsservetter om du tar flera materialprov. Vid asbestanalys i luft används luftpump och filterkassett och för dammanalys används vår provtagningstejp. Kontakta vår tekniska support för mer information om asbestprovtagning.

Jag vill mäta radon i en bostad eller på en arbetsplats eller skola. Hur gör jag?

Radon mäts med radondetektorer, som du enkelt placerar ut själv på mätplatsen. Mätningen ska pågå minst 2 månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april).  Detektorerna skickas sedan direkt efter mätningen till labbet för analys. En uppskattning av årsmedelvärdet görs med en långtidsmätning på minst 2 månader. Vill du göra en korttidsmätning för att få en rådgivande bedömning av radonhalten är mättiden 7 dygn.

För att beställa detektorer kontaktar du Eurofins Radon Testing på telefon 010-490 84 80 eller mailar till info.radon@eurofins.se.

All Items

I vår prislista som du hittar på vår hemsida under Prislista och Produktblad.

Ja, det går bra. Kontakta vår tekniska support så hjälper de till.

Vår luftanalysguide kan ge en ledtråd om vilken eller vilka analyser som kan vara lämpliga.

Läs mer om vår hussvampsanalys i produktbladet. Vi rekommenderar också att ni kontaktar någon av våra auktoriserade provtagare.

Ja det kan du. Det finns provtagningsinstruktioner som vi kan skicka där det står detaljerad information om vad du bör tänka på. För att låna provtagningsutrustning för exempelvis luftprovtagning ber vi dig kontakta vår tekniska support.

Ja det går bra. Du kan antingen beställa på vår hemsida eller ringa in din beställning via vår tekniska support.

Torra prover förpackas i separata väl förslutna fryspåsar och fuktiga prover läggs i papperskuvert. Om du skickar in en hel fruktkropp ska den förpackas och skickas i en papperspåse, läggs den i en plastpåse kollapsar den och blir svår att artbestämma.

Proverna skickas sedan i vadderade kuvert eller vanliga papperskuvert. Märk alltid kuverten med "Mikrolab".

Ja. Vi rekommenderar att ni kontakter någon av våra auktoriserade provtagare.

Provpåsar kan beställas via vår hemsida. Asbestproverna ska vara väl förslutna i separat dubbla ziplock-påsar. Provmärkningen skrivs på ytterpåsen och följesedeln ska vara separerad från proverna. Rengör verktygen med engångsservetter om du tar flera materialprov. Vid asbestanalys i luft används luftpump och filterkassett och för dammanalys används vår provtagningstejp. Kontakta vår tekniska support för mer information om asbestprovtagning.

Radon mäts med radondetektorer, som du enkelt placerar ut själv på mätplatsen. Mätningen ska pågå minst 2 månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april).  Detektorerna skickas sedan direkt efter mätningen till labbet för analys. En uppskattning av årsmedelvärdet görs med en långtidsmätning på minst 2 månader. Vill du göra en korttidsmätning för att få en rådgivande bedömning av radonhalten är mättiden 7 dygn.

För att beställa detektorer kontaktar du Eurofins Radon Testing på telefon 010-490 84 80 eller mailar till info.radon@eurofins.se.

Utrustning

Hur levereras min luftprovtagningsutrustning?

Pumpar, adsorbentrör, instruktioner och övrig utrustning skickas i svarta plastväskor med Post Nord.

Företag: Företagspaket kl. 16.00

Privatpersoner: MyPack Collect

Hur beställer jag utrustning för luftprovtagning?

Alla typer av provtagningsutrustning kan beställas via vår tekniska support och pumpar går även att beställa pumpar via vår hemsida.

Utrustningen krånglar eller har inte kommit fram

Kontakta vår tekniska support och förklara ditt problem så hjälper de till.

Kan jag beställa provemballage, t.ex. påsar och vialer, av er?

Ja, det går bra. Du kan antingen beställa på vår hemsida eller ringa in din beställning via vår tekniska support.

All Items

Pumpar, adsorbentrör, instruktioner och övrig utrustning skickas i svarta plastväskor med Post Nord.

Företag: Företagspaket kl. 16.00

Privatpersoner: MyPack Collect

Ja, det går utmärkt.

Alla typer av provtagningsutrustning kan beställas via vår tekniska support och pumpar går även att beställa pumpar via vår hemsida.

Kontakta vår tekniska support och förklara ditt problem så hjälper de till.

Ja, det går bra. Du kan antingen beställa på vår hemsida eller ringa in din beställning via vår tekniska support.

Skicka in prov

Vilken adress är det som gäller när jag ska skicka prov till er?

Följande gäller när företagspaket, brev eller paket skickas till oss:

Företagspaket
Eurofins Pegasuslab AB
Rapsgatan 21 
754 50 Uppsala

Brev och paket (ej företagspaket) 
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 Uppsala

Du kan också lämna in prov och försändelser på våra inlämningsställen som finns runt om i Sverige.

Kan jag lämna in prover direkt hos er på laboratoriet i Uppsala?

Ja, det går bra. Våra öppettider är 08.00-16.30 och vi finns på Rapsgatan 21 i Uppsala.

All Items

Följande gäller när företagspaket, brev eller paket skickas till oss:

Företagspaket
Eurofins Pegasuslab AB
Rapsgatan 21 
754 50 Uppsala

Brev och paket (ej företagspaket) 
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 Uppsala

Du kan också lämna in prov och försändelser på våra inlämningsställen som finns runt om i Sverige.

Ja, det går bra. Våra öppettider är 08.00-16.30 och vi finns på Rapsgatan 21 i Uppsala.

Provsvar

När får jag provsvaret?

Leveranstid väljs i samband med beställningen. Datum när provet beräknas vara klart anges i den orderbekräftelse som du får via e-post när vi registrerat provet på laboratoriet.

All Items

Då är du välkommen att kontakta vår tekniska support.

Leveranstid väljs i samband med beställningen. Datum när provet beräknas vara klart anges i den orderbekräftelse som du får via e-post när vi registrerat provet på laboratoriet.

Övrigt

Var finns information om olika utbildningar?

På vår hemsida under Kursutbud och rådgivning hittar du våra utbildningar. Du kan också kontakta Joakim Honkanen, joakimhonkanen@eurofins.se, som är utbildningsansvarig.

Om jag vet att det är prover tagna av annan person, kan jag ändå ringa och få tillgång till svaret?

På grund av sekretess diskuterar vi bara provsvar med ägaren till proven dvs beställare, fakturamottagare eller provtagare. Skriftligt godkännande av ägaren måste skickas till info.pegasuslab@eurofins.se för att någon annan ska få ta del av provsvaret.

Det luktar mögel eller ”konstigt” i byggnaden. Är det farligt?

Lukt kan vara ett tecken på fukt i byggnader. WHO rapporterade senast 2009 om en koppling mellan fukt i byggnader och hälsoproblem. Vilka mekanismer och ämnen som ligger bakom dessa hälsoproblem är svåra att reda ut. Däremot är det vanligt att hälsoproblemen och symptomen försvinner när det skadade eller emitterande materialet tas bort. Vi tittar på hur byggnaden mår och om det kan finnas indikationer på att den är skadad. Medicinsk kompetens krävs för att kunna uttala sig om det är farligt eller inte.

Analyserna på Pegasuslab syftar främst till att spåra eller identifiera fukt- eller mikrobiologiska skador alternativt olika kemiska emissionskällor i byggnader. En del analysresultat kan också bedömas utifrån befintlig kunskap om ämnens effekter på hälsa. I de flesta fall ligger de uppmätta halterna av olika ämnen under gällande hygieniska gränsvärden för arbetsmiljö och oftas även under de lågrisknivåer som rekommenderas av Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

Vad gör jag om det luktar mögel eller ”konstigt”?

För konsultation är du välkommen att kontakta vår tekniska support. Du kan också kontakta någon av våra auktoriserade provtagare för att få hjälp.

All Items

På vår hemsida under Kursutbud och rådgivning hittar du våra utbildningar. Du kan också kontakta Joakim Honkanen, joakimhonkanen@eurofins.se, som är utbildningsansvarig.

På grund av sekretess diskuterar vi bara provsvar med ägaren till proven dvs beställare, fakturamottagare eller provtagare. Skriftligt godkännande av ägaren måste skickas till info.pegasuslab@eurofins.se för att någon annan ska få ta del av provsvaret.

Lukt kan vara ett tecken på fukt i byggnader. WHO rapporterade senast 2009 om en koppling mellan fukt i byggnader och hälsoproblem. Vilka mekanismer och ämnen som ligger bakom dessa hälsoproblem är svåra att reda ut. Däremot är det vanligt att hälsoproblemen och symptomen försvinner när det skadade eller emitterande materialet tas bort. Vi tittar på hur byggnaden mår och om det kan finnas indikationer på att den är skadad. Medicinsk kompetens krävs för att kunna uttala sig om det är farligt eller inte.

Analyserna på Pegasuslab syftar främst till att spåra eller identifiera fukt- eller mikrobiologiska skador alternativt olika kemiska emissionskällor i byggnader. En del analysresultat kan också bedömas utifrån befintlig kunskap om ämnens effekter på hälsa. I de flesta fall ligger de uppmätta halterna av olika ämnen under gällande hygieniska gränsvärden för arbetsmiljö och oftas även under de lågrisknivåer som rekommenderas av Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

För konsultation är du välkommen att kontakta vår tekniska support. Du kan också kontakta någon av våra auktoriserade provtagare för att få hjälp.

Kontakta oss på info.pegasuslab@eurofins.se.