Livsmedel >> Nyheter Food & Feed >> Information till Food & Feed testings kunder om virusattack

Information till Food & Feed testings kunder om virusattack

Sidebar Image

EOL och Historiska Data

Vi har nu glädjande besked. Eurofins OnLine är åter tillgänglig.

Ni kan beställa via EOL. Historiska data finns tillgängligt fram till, strax före virusttacken, 31 maj.

En begränsning i nuläget är att era resultat på ordrar inskickade efter virusattacken inte kommer att finns tillgängliga förrän våra ordinarie laboratoriesystem är helt återställda.

Mikrobiologi

Vi är mycket glada att meddela att vi sedan Måndagen 17 juni åter har vårt ordinarie LIMS system i drift, och därmed kan lämna de manuella rutinerna bakom oss.

Vi arbetar nu intensivt på att föra in de manuellt registrerade proverna i vårt LIMS systems så att Ni som kund skall få ordinarie slutrapporter, och att de prover som registerats manuellt skall finnas med i er analyshistorik framgent.

Det extraarbete som vi nu gör, vid sidan av registrering av nya prov, i form av att vi för över data från de manuella rutinerna innebär en fördröjning i de svarstider som vi normalt sett erbjuder våra kunder.

Eurofins är mycket tacksamt för den förståelse och det tålamod som vi fått av våra kunder i den här svåra situationen.

Saknar du information av betydelse för din verksamhet är du självfallet välkommen att kontakta vår Kundserviceorganisation alternativt din kundansvarige säljare.

Kemi- och Pesticid

Från Tisdagen 18 juni är vårt ordinarie LIMS system i drift.

Inom vår Kemiverksamhet arbetar vi nu intensivt på att föra in de manuellt registrerade proverna i vårt LIMS systems så att Ni som kund skall få ordinarie slutrapporter, och att de prover som registerats manuellt skall finnas med i er analyshistorik framgent. Det extraarbete som vi nu gör, vid sidan av registrering av nya prov, i form av att vi för över data från de manuella rutinerna kan innebära viss fördröjning i de svarstider som vi normalt sett erbjuder våra kunder.

Även om allt fler Eurofinslaboratorier återgår till normala rutiner, finns det fortfarande laboratorier i Eurofinsgruppen, som har driftstörningar. I de fall ett sådant laboratorium utför analyser på vårt uppdrag, finns fortfarande risk för senare svarstider än vi normalt sett erbjuder. För större och mer omfattande uppdrag uppskattar vi om Ni rådgör med Er kundansvarige säljare, så att vi gemensamt kan bedöma risken för förseningar i de uppdragen.

Eurofins är mycket tacksamt för den förståelse och det tålamod som vi fått av våra kunder i den här svåra situationen.

Saknar du information av betydelse för din verksamhet är du självfallet välkommen att kontakta vår Kundserviceorganisation alternativt din kundansvarige säljare

Kundsupport
Kundsupport
+46 (0)10 490 8310
Anja Hullberg
Anja Hullberg
Key Account Manager
Säljare Team Öst (inkl. Norrland)
+46 (0)709 59 60 87
Martin Andersson
Martin Andersson
Säljare Team Syd
+46 (0)706 99 22 73
Petra Ström
Petra Ström
Säljare Team Väst
Koordinator omvärldsbevakning
+46 (0)767 21 75 83
PetraStrom@eurofins.se

Övrig kontaktinformation

Då driftsäkerheten på vår ordinarie e-postserver ännu inte är helt återställd har vi skapat adresser tillfälligt så att ni fortsatt kan komma i kontakt med vår tekniska support för mikrobiologi, kemi och pesticid.

Kom i kontakt med vår ASM-grupp Mikrobiologi

mikro.asm@eurofinssweden.se

Kom i kontakt med våra inregistrering- respektive ASM-grupper för Kemi och Pesticid

food@eurofinssweden.se

feed@eurofinssweden.se

inreg@eurofinssweden.se