Livsmedel >> Nyheter Food & Feed >> Utökade multimetoder för analys av pesticider i frukt och grönsaker

Utökade multimetoder för analys av pesticider i frukt och grönsaker

Sidebar Image

Frukt och grönsaker

Från och med 21 februari i år (2019) har vi utökat våra multimetoder för analys av pesticider i frukt och grönsaker med 10 nya ämnen. Ämnena är utvalda i samråd med Livsmedelsverket och baseras på godkännande för användning i Sverige, godkännande av aktiv substans inom EU, förekomst i prioritetslistan och fynd i det koordinerade europeiska kontrollprogrammet.

Nytillkomna ämnen från och med 21 februari:

  • Acetamiprid, N-desmethyl- (IM-2-1)
  • Chromafenozide
  • Diflufenican
  • Dimethenamid-P
  • Etridiazole
  • Indaziflam
  • Mefentrifluconazole
  • Metominostrobin
  • Pydiflumetofen
  • Thiabendazole, 5-Hydroxy-

Även multimetoderna för analys av pesticider i barnmat har uppdaterats.