Miljö och Vatten >> Nyheter - Miljo >> EnForce Forskningsseminarium med tema förorenade områden

Eurofins i samarbete med Örebro Universitet bjuder in till seminarium med tema förorenade områden

Sidebar Image

EnForce (ENvironmental FORensics Chemical Exploration) är ett 6-årigt forskningsprogram med fokus på miljöforensik som bedrivs vid MTM (Människa-Teknik-Miljö) vid Örebro universitet. Programområden utgörs av PFAS, PAH (PAC), blandföroreningar samt mikroplast. En stor del av forskningen har relevans för riskbedömning av förorenade områden och vi bjuder in till en dag med detta tema i fokus.

EnForce och MTM

Miljöforensik är en interdisciplinär vetenskap som fokuserar på miljöföroreningars effekt, egenskaper, tillstånd, fördelning och transformering. EnForce har fått 6 års finansiering av KK-Stiftelsen (KKS), totalt 42 miljoner, med ytterligare finansiering från Örebro Universitet (Oru) samt deltagande företag. Profilen har fyra delprogram: PFAS, PAH/PAC, mikroplast och blandföroreningar. En central plattform är att kombinationen analytisk kemi och respons i biologiska tester för att identifiera de ämnen, kända och okända, som är mest toxiska. Detta inkluderar både organiska ämnen och metaller. Forskningen omfattar olika miljömatriser som jord, vatten och biota och har i många fall en direkt koppling till avfalls- och efterbehandling. Forskningen utförs vid MTM, ett forskningscenter som i 20 års tid har bedrivit ledande miljöforskning i nära samarbete med näringslivet. Mer information finns här

Program

Eurofins arrangerar nu i samarbete med MTM/Oru ett heldagsseminarium för att presentera pågående forskning med fokus på förorenad mark och riskbedömning. Programmet omfattar presentationer från alla fyra programområden med målsättning att sätta forskningen i relation till utvecklings- behovet inom området. Förutom föreläsare från MTM/Oru kommer föredragshållare från två av de myndigheter, Naturvårdsverket och SGI, som ingår i EnForce referensgrupp. Moderator för seminariet är Maria Florberger från Golder Associates. Se detaljerat program här.

Datum, Plats och Anmälan

Seminariet arrangeras Tis 22 Jan. 2019 kl 9.30-16.50 på Generator, Torsgatan 10 i Stockholm (ca 650m från centralstationen). Deltagaravgift (självkostnadspris) är 970 kr/pers exkl moms. Avgiften inkluderar 
deltagande, lunch och fm/em fika. Antalet platser är begränsat.

Tack vare stort intresse är nu seminariet fullbokat. Du är dock välkommen att maila vår kundsupport på info.environment@eurofins.se och ställa dig på vår väntelista.

Anmälan är bindande, men vid förhinder går det bra att en kollega ersätter. Fakturering kommer att ske löpande.

För frågor kontakta Patrick van Hees, patrickvanhees@eurofins.se