Miljö och Vatten >> Nyheter - Miljo >> Krom(VI) i mark – lägre rapporteringsgräns och snabbare express!

Krom(VI) i mark – lägre rapporteringsgräns och snabbare express!

Sidebar Image

Eurofins Environment börjar nu att analysera Cr6+ i jord och andra fasta matriser (ex avfall) med alkalisk extraktion i Lidköping. Analysen är ackrediterad och omfattar jord, slam, sediment och byggnadsmaterial. Metoden som följs är EN15192 vilken är den som sedan några år är absolut vanligast, och ger ett bättre utbyte av svårlösliga krom(VI) former än vattenextraktion. EN15192 ingick i de tidigare analysrekommendationer som Naturvårdsverket (NV) angav, och inkluderas numera i standardiseringsinstitutets (SIS) analysguide för förorenad mark. Denna sistnämnda guide har numera status som ”kompletterande” material av NV map riskbedömning av förorenade områden.

Rapporteringsgränsen har sänkts från 0.5 mg/kg Ts till 0.2, och ligger väl under de generella riktvärdena för mark 2 (KM) och 10 (MKM) mg/kg Ts. Dessutom har vi också sänkt vårt ordinarie pris mot tidigare. Normal svarstid är fortsatt 10 arbetsdagar men vi kan nu erbjuda expressanalys för mark på 3 arbetsdagar istället för fem. Vi kommer nu rutinmässigt att analysera Cr6+ i Lidköping vid beställning, men använd gärna den nya beställningskoden SL02W. Metoden kan också tillämpas på sediment men då tillkommer en torkning/malning (SL797). Rekommenderad provmängd är 250g.

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om krom analys kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Caroline Filipsson: tfn 010-490 8109, e-mail: carolinefilipsson@eurofins.se