Miljö och Vatten >> Nyheter - Miljo >> Nya paket för läkemedelsrester i vatten och slam

Nya paket för läkemedelsrester i vatten och slam

Sidebar Image

Reningsverk vatten

Läkemedelsrester i vatten är ett miljöproblem som har stått på högt på agendan i många år. Forskningen har varit intensiv och kunskapen om hur mycket läkemedelrester som hamnar i miljön inte minst från reningsverken har ökat. Också vad det gäller reningtekniker har utvecklingen gått framåt och idag testas flera anläggningar i pilotskala. Eurofins har under mer än 10 års tid kunnat erbjuda vattenanalys i ett paket omfattande ca 90 substanser. Vi ersätter nu detta och introducerar ett ackrediterat paket med större omfattning (ca 130 läkemedel) och kortare svarstid. Paketet innehåller relevanta substanser från flera läkemedelsklasser och även hormoner.

Förekomst av läkemedel är en nyckelfråga i debatten kring spridning av reningsverksslam i jordbruket. Till hur stor del läkemedelsrester adsorberas i slam varierar mycket mellan olika substanser. Analys av dessa föreningar är en utmaning i synnerhet för fasta matriser, men Eurofins kan nu erbjuda ett nytt paket för jord, slam och sediment med ett drygt 50-tal ämnen.

Analyserna utförs vid Eurofins i Lahti (FI) som har stor erfarenhet av bestämning av läkemedelsubstanser och har deltagit flera forskningsprojekt bla åt Finnish Environment Institute (SYKE). För vatten är beställningskoden PRZWM och önskad provvolym 1000ml i en kyld mörk glasflaska. För fasta matriser behövs 100g i en glasburk eller påse och kod är PRZS9. Svarstid är i båda fall 15 arbetsdagar. Mer information om analyserna återfinns i vår sökmotor. Observera att angivna rapporteringsgränser kan höjas för svåra matriser (ex avloppsvatten).

Kontakta Eurofins experter för mer information!

Frågor om läkemedelsrester kan besvaras av: Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Britta-Lena Toftby: tfn 010-490 8187, e-mail: BrittaLenaToftby@eurofins.se