Eurofins Sverige >> Tjänster >> Miljö & Vatten

Analyser av jord-, luft och vattenprov

Sidebar Image

Analyser av miljöprover är ett av Eurofins största arbetsområden. Vi analyserar såväl jord och vatten som luft.

Vi behärskar ett mycket brett sortiment av analyser - kemiska analyser, mikrobiologiska analyser och ekotoxikologiska tester. Självklart är vi ackrediterade för absoluta merparten av alla våra analyser.

Vår kompetens här i Sverige samt vårt nätverk med andra laboratorier i övriga Skandinavien och Europa borgar för att vi kan hjälpa Er med Ert analysbehov.

Ofta är korta och pålitiga svarstider en mycket väsentlig faktor under ett pågående projekt. För Eurofins är korta och pålitliga svarstider mycket högprioriterat.

Eurofins analyskatalog

Allt du behöver veta för att beställa analyser hos Eurofins

Märkning av väskor