Tjänster >> Miljö & Vatten >> Badvatten, bassäng- och strandbad

Badvatten, bassäng- och strandbad

Sidebar Image

Strandbad

Sverige har ca 2700 aktiva bad (källa) och alla dessa bör kontrolleras regelbundet. Detta görs för att säkerställa att vattnet inte innehåller hygieniskt betänkliga föroreningar och att vattnet inte innehåller cyanobakterier/alger (dvs "algblomning"), vilka kan utsöndra giftiga ämnen som kan orsaka olika sjukdomar och besvär. Dessa kontroller utförs av kommunerna och regleras av Havs och vattenmyndigheten (HVMFS 2012:14, EU-direktiv 2006/7/EG). Resultaten redovisas på webbsidan "Badplatsen" (se länk nedan).

Bassängbad

Med bassängbad menas en badanläggning eller vattenaktivitet som är till för allmänheten eller som utnyttjas av många människor, såsom simbassäng, vattenrutschbana, flyttank, mm.

För att hålla vattnet fräscht, fritt från bakterier och virus, behandlas bassängvatten ofta med klor. Detta fungerar i regel utmärkt, men klor kan reagera med andra ämnen i vattnet som kol och kväve. Det ger upphov till hälsofarliga ämnen som kloraminer och trihalometaner (THM), främst kloroform.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för badvattnets kvalitet i bassängbad, FoHMFS 2014:12 (tidigare SOSFS 2004:7). Till råden har handboken "Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel" tagits fram, samt kompletterats med skriften "Vattenrening - Handbok för bassängbad" från Sveriges kommuner och Landsting, se länkar nedan.

Eurofins Analyskatalog
Vatten, organiska analyser
Vatten, oorganiska analyser
Vatten, enskilda analyser


Teknisk konsultation bassängbad
ASM Britta-Lena Toftby, 010-490 8187, britta-lenatoftby@eurofins.se

Teknisk konsultation strandbad
ASM Petra Schultz, 010-490 8190, petraschultz@eurofins.se