Miljö & Vatten >> Dricksvatten >> Brunnsvatten

Brunnsvatten

Sidebar Image

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunalt vatten kontrolleras regelbundet, men den som använder sig av en egen vattentäkt får själv ansvara för att detta blir utfört. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år. Med Eurofins hjälp kan du snabbt få en grundlig undersökning av vattenkvaliteten i din brunn. Analyserna beställer du enkelt i vår webbshop.

Det är viktigt att provtagningen utförs på ett korrekt sätt, information om detta finns i vår checklista.

Checklista för brunnsvattenanalys
Förklaringar till analysresultat för brunnsvatten