Tjänster >> Miljö & Vatten >> Följesedlar

Följesedlar

Sidebar Image

När ett prov skickas in till Eurofins ska en följesedel bifogas. Här nedan finns följesedlar för olika provtyper samt en instruktion som hjälper dig att fylla i din följesedel.

Inskickad följesedel och prov gäller som beställning av analystjänst. För att vi ska kunna säkerställa ett korrekt analysresultat inom utsatt tid är det viktigt att obligatoriska uppgifter fylls i. Saknas obligatoriska uppgifter kan dessa komma att inhämtas mot en avgift.

Skickar du prover med svarstid 0700, Overnight eller 24h? Tänk då på att:

 • Avisera proverna genom att kontakta kundsupport
  Telefon: 010-490 81 10
 • Använda en följesedel anpassad för svarstiden
 • Maila eller faxa följesedeln innan 16:30
  Mail: info.environment@eurofins.se
 • Fax: 010-490 80 51
 • Ett exemplar av följesedeln ska också bifogas tillsammans med proverna
 • Märk upp emballaget innehållande prover och följesedel med gul tejp
  Kundsupport tillhandahåller gul tejp, kontakta oss gärna om du saknar tejp

Tips! Ladda ner formuläret på din dator och fyll i dina kontaktuppgifter. Spara sedan.
Återanvänd sedan formulärmallen och du behöver endast fylla i resterande information.
Var noga med att fylla i all obligatorisk information.