Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Analys av nya PFAS i vatten – GenX, F-53B, (A)DONA och PFECHS

Analys av nya PFAS i vatten – GenX, F-53B, (A)DONA och PFECHS

Sidebar Image

Den utbredda spridningen samt human- och miljö exponering för PFAS har uppmärksamt mycket de senaste åren. Detta gäller inte minst konsumtion av dricksvatten som kan ha blivit förorenat t.ex. från brandövningsplatser. Eftersom de historiskt mest använda PFAS ämnena, särskilt PFOS och PFOA, har blivit förbjudna och/eller utfasade, kommer de fluorerade alternativen och ersättningsprodukterna gradvis också i fokus.

De "klassiska" perfluorerade föreningarna, som PFOS/PFOA, består av en helt fluorinerad alkylkedja med en funktionell grupp (t ex sulfonat) i ena änden. De nya PFAS substanserna kan ha andra strukturer och till exempel bestå av eter eller cykliska molekyler. Dessutom har en av dem (F53B) en substituerad kloratom. Inte alla ersättningsföreningar är helt nya; vissa har funnits tillsammans med PFOS och PFOA i ett antal år. Dessa substanser omfattas för närvarande inte av något vanligt analyspaket, såsom PFAS11 eller liknande. Eurofins kan nu erbjuda ett antal nya PFAS, bland de som har diskuterats och undersökts mest och i viss utsträckning redan betraktas som framtida kommande föroreningar.

GenX är kanske det ersättningsämne som har fått mest uppmärksamhet. Faktum är att GenX är namnet på tekniken där 2,3,3,3-tetrafluor-2- (heptafluorpropoxi) propanoat (FRD-902; HFPO-DA) används som ett processmedel vid framställning av fluorpolymerer, t.ex. PTFE (Teflon) istället för PFOA. Följaktligen kallas HFPO-DA ofta GenX. Nyligen (Nov 18) kom US-EPA med det första utkastet till toxicitetsbedömning för orala referensdoser (RfD) för föreningen med värden i samma storleksordning som PFOS. Den globala förekomsten av GenX i ytvatten har nyligen visats i en artikel av Pan et al (2018), inklusive Mälaren (medelvärde ~1.5 ng/l, ung samma som PFOA). Dessutom hittades den liknande HFPO-TA i vatten, men vid lägre koncentrationer. Analys av GenX, som är en PFAS-eter, är en känd utmaning. Eurofins kan nu erbjuda GenX och HFPO-TA i vatten vid en låg rapporteringsgräns (LOQ; rena vatten 0.3 ng/l; orena 1 ng/l). En separat metod krävs och GenX (HFPO-DA) samt HFPO-TA kan därför inte kombineras med något befintligt PFAS paket. Ett annat ersättningsämne för PFOA är (A)DONA. Liksom GenX är det en eter som används som hjälpsubstans under polymerisation. Även detta ämne är nu möjligt att analysera i vatten (LOQ 1 ng/l) och kan läggas till våra standardpaket eller beställas på egen hand.

Tidigare har PFOS använts som fuktning- och dimdämpningsmedel i olika typer av metallplätering. Med tiden har PFOS ersatts med andra fluorerade föreningar. Ett substitut som nu uppmärksammas är etersulfonsyran 6:2 Cl-PFESA (F-53B) med en kloratom. Dessutom har homologerna 4:2 och 8:2 identifierats. Liksom PFOS är PFECHS (Perfluor-4-etylcyklohexansulfonat) en perfluorinerad C8-sulfonat, vars huvudsakliga användningsområde är som korrosionsskydd i hydrauloljor, men det är också möjligt att andra applikationer finns. I en kommande Nordiska Rådet rapport har denna cykliska PFAS kvantifierats i den nordiska miljön i matriser som sträcker sig från yt- och utgående avloppsvatten till biota (fisk och marina däggdjur). PFECHS såväl som 4:2, 6:2 (F-53B) och 8:2 Cl-PFESA erbjuds nu i vatten med en LOQ på 1 ng/l. Dessa kan analyseras som tillägg till våra vanliga PFAS-paket eller bestämmas som enskilda föreningar.

Förutom de nya ämnena som anges ovan utökar även Eurofins portföljen med två andra PFAS. Ultrakorta PFAS är molekyler med två eller tre kolatomer, en grupp som får allt mer uppmärksamhet. Till exempel har ultrakorta PFAS identifierats i yt-, grund- och avloppsvatten. Nu finns det möjlighet att analysera en av dessa föreningar, PFPrS (perfluoropropansulfonsyra). PFHxSA (perfluorhexansulfonamid) är en analog förening till PFOSA och en precursor till PFHxS. Den har hittats i t.ex. grundvatten. Båda dessa PFAS-substanser kan kombineras med nuvarande paket och har även de en LOQ på 1 ng/l.

Översikt beställningskoder:

PFAS

Rent Vatten

Orent vatten

GenX (HFPO-DA)

LW1V3

LW1V7

HFPO-TA

LW1V4

LW1V8

4:2 Cl-PFAES

LW1UT

LW1UJ*

6:2 Cl-PFAES (F-53B)

LW1UU

LW1UK*

8:2 Cl-PFAES

LW1UV

LW1UL*

(A)DONA

LW1UW

LW1UM*

PFECHS

LW1UY

LW1UN*

PFPrS

LW1UZ

LW1UH*

PFHxSA

LW1V0

LW1UI

*Ackrediterad

GenX och HFPO-TA kräver en separat metod och kan inte kombineras med andra analyter eller paket. Två 100 ml PE-flaskor krävs för analys. De andra föreningarna kan läggas till vårt nuvarande sortiment av PFAS-paket. Om beställda separat, behövs 2x250ml för rent vatten och 2x100ml för orent. Använd PE-flaskor från Eurofins för att undvika kontamination. Ytterligare detaljer om PFAS utbudet finns i vår sökmotor.

Mer information:

Pan et. al., Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 7621-7629 (abstract utan kostnad)

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om PFAS kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Needa Shaheen: tfn 010-490 8150, e-mail: needashaheen@eurofins.se