Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Bekämpningsmedel i byggnader

Bekämpningsmedel i byggnader

Sidebar Image

Behandling av olika byggnadsmaterial, framför allt trä, är ett problem som har aktualiserats allt mer de sista åren. Detta gäller ex byggnader som historiskt har behandlats mot skadeinsekter som husbock och hästmyror. Under flera decennier, 40-tal till början av 70-talet, användes DDT frekvent och även Lindan som helförbjöds först på 80-talet. Typiskt sprutades eller bestryktes angripet material varvid de högsta halterna normalt återfinns i ytskiktet. Från 70-talet och framåt kan också syntetiska pyretrodier som permetrin och cypermetrin använts mot diverse insekter. Det senaste året har inte minst de DDT förorenade byggnaderna tillhörande Malmö Museum uppmärksammats, men gällande museum har det dessutom upptäckts att föremålen kan vara behandlade. Provtagningen kan vara del av en riskbedömning eller utgöra underlag för åtgärdsval och avfallsbehandling. Både DDT och Lindan är POP ämnen inkluderade i EU’s POP-förordning och har specifika avfallsgränser.

Eurofins har nu tagit fram ett paket som innehåller DDT, Lindan, Permetrin och Cypermetrin anpassat till byggnadsmaterial och avfall (ex trä), men som också kan användas ex för damm. Förutom DDT och Lindan (ɣ-HCH + isomerer) ingår också nedbrytningsprodukter som DDE och DDD. Koden är LW1VC och paketnamnet ”Pesticider i fasta material”. Rapporteringsgräns är 0.01 mg/kg (permetrin 0.05) och normal svarstid är 10 arbetsdagar. Mängden provmaterial som behövs är minst 20g. I de fall att små bitar eller flisor (max 1 cm) skickas in kan analysen utföras utan extra krossning eller malning, annars kan en provberedningskostnad (SL004) tillkomma. I de fall provberedning behövs är kortaste tid för expressanalys 5 arbetsdagar, och utan 3 arbetsdagar. Om ni misstänker höga halter, skriv detta på följesedeln. Mer uppgifter om våra pesticidpaket finns i vår sökmotor på hemsidan.

Läs mer på länkarna:

Malmö Museer

Riksantikvarieämbetet

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om pesticider kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Torbjörn Synnerdahl: tfn 010-490 8317, e-mail: torbjornsynnerdahl@eurofins.se