Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Bekämpningsmedel i mark - Nya metoder, nya paket och snabbare express

Bekämpningsmedel i mark - Nya metoder, nya paket och snabbare express

Sidebar Image

Bekämpningsmedel i mark - Nya metoder, nya paket och snabbare express!

Eurofins har ett stort och välrenomerat pesticidlaboratorium i Lidköping med ledande kompetens inom området. Vi implementerar nu nya förbättrade metoder för pesticider i jord och kan erbjuda:

  • Nytt paket för klororganiska pesticider (OCP; ex DDT, Lindan) med rapporteringsgräns (LOQ) 1-2 µg/kg Ts och förkortad svarstid från 15 till 10 arbetsdagar
  • Nya verksamhetsspecifika paket ex SGI, publ 34 (2017) för handelsträdgårdar samt banvall/gård och hamnpaket med och utan 3,4-dikloranilin.
  • Express på 3 arbetsdgr kan erbjudas för de flesta paket
  • Generell sänkning av LOQ för polära pesticider från 0.1 till 0.01 mg/kg Ts ex för fenoxisyror
  • Irgarol kan inkluderas i den vanliga metoden för polära pesticider (LOQ: 1 µg/kg Ts)
  • Lättare att beställa enskilda ämnen och få kundspecifika paket

De nya metoderna är ackrediterade för ca 30 opolära och ca 60 polära pesticider och rapporteringsgränserna motsvarar MKM/KM värden eller lägre i samtliga fall. Nuv paket kvarstår samtidigt men har alla fått nya analyskoder. Som tidigare önskas ca 100g material i brun glasburk el diffusionstät påse, förutom hamnpaketen där två burkar behövs. Höjning av LOQ kan ske för prov under 30-35% Ts beroende på paket. För vidare information hänvisas till vår sökmotor.

Mer information om MKM/KM värden och 3,4-dikloranilin (nedbrytningsprodukt till diuron) finns hos Naturvårdsverket.

Se också vår nyhet om bekämpningsmedel i byggmaterial.

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om pesticider kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Torbjörn Synnerdahl: tfn 010-490 8317, e-mail: torbjornsynnerdahl@eurofins.se