Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> EnForce forskningsseminarium i Stockholm 22 Januari

EnForce forskningsseminarium i Stockholm 22 Januari

Sidebar Image

Eurofins i samarbete med Örebro Universitet arrangerade Tis 22 Jan ett seminarium för att presentera forskningen inom profilen EnForce. Vi vill rikta ett stort tack till alla ca 90 deltagare samt föreläsare som bidrog till att skapa en intressant och givande dag. Speciellt vill vi också tacka Maria Florberger (Golder Associates) som agerade både moderator och föreläsare under seminariet.

Fokus för dagen var den forskning kring förorenade områden som pågår inom ramen för EnForce. Frågeställningarna gällande riskbedömningen är många och utvecklingsbehov finns fortsatt. Föredragen behandlade alla fyra delprojekt inom profilen: PFAS, PAH (PAC), blandföroreningar samt mikroplast. Status om var forskningen står idag gavs och de resultat som hittills har erhållits inom EnForce presenterades. Inom PFAS delen visades bla en ny studie, där Eurofins deltagit, om lakning av precursors från förorenad mark. Dessutom fick deltagarna höra Naturvårdsverket informera om bla kommande uppdatering av vägledningsmaterialet (NV5976-78) och den separata PFAS vägledningen. Från SGI talades om behov inom forskning och utveckling samt erfarenheter från TUFFO projektet Applicera.

Eurofins Environment genom

Patrick van Hees