Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Eurofins Environment vinner stort uppdrag med Trafikverket

Eurofins Environment vinner stort uppdrag med Trafikverket

Sidebar Image

Det är med stor glädje vi kan tillkännage att Eurofins Environment vunnit en stor upphandling med Trafikverket. Uppdraget gäller de två stora infrastrukturprojekten i Göteborg, Västlänken och Olskroken.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör resandet enklare, snabbare och med färre byten. Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår görs för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

Projekten beräknas pågå i åtta år och medför en signifikant volym av bl.a. jord- och vattenprover. Vi på Eurofins Environment tackar Trafikverket för förtroendet och ser fram emot gott samarbete.