Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Mindre flaska för analys av PFAS i vatten

Mindre flaska för analys av PFAS i vatten

Sidebar Image

Eurofins har på nytt analyserat PFAS i Sverige med låga rapporteringsgränser (LOQ) sedan 2016. Hittills har rekommenderad provvolym för naturliga vatten varit 2x500ml, och att flaskor som leverats från Eurofins i första hand skall användas. Som ett resultat av vår kontinuerliga metodutveckling kan vi nu reducera denna volym till 2x250ml. Denna 250ml flaska ersätter 500ml flaskan för våra standardpaket ex PFAS11 (PLW6I). Dock kvarstår vårt önskemål om att få 2x500ml för vår PFOS analys med extra låg rapporteringsgräns (LOQ 0.039 ng/l; LW13X). Fortsatt rekommenderar vi PE flaskor som ni kan beställa hos oss. En ny 2-pack har lagts upp på vår beställningssida och som tidigare kan flaskor erhållas kostnadsfritt.

Ett ytterligare resultat från vårt metodarbete är att den utökade mätosäkerheten (ca 95% konfidensintervall) har sänkts. För huvudparten av PFAS ämnen i vatten är nu mätosäkerheten angiven till 21% istället för 25%. Motsvarande siffror för jord är en sänkning från 27% till 25%.

Mer information om vårt PFAS utbud finns i sökmotorn på vår hemsida.

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om PFAS kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Needa Shaheen: tfn 010-490 8150, e-mail: needashaheen@eurofins.se