Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Nya Multipaket för Sediment

Nya Multipaket för Sediment

Sidebar Image

Sedan många år erbjuder Eurofins multipaket för jordprov med vanliga föroreningar som BTEX, alifater/aromater, PAH16 och tungmetaller. Förra året utökades dessa paket med nya kombinationer innehållande PCB7. Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar motsvarande paket för sediment. Då analyskoder för sediment delvis skiljer sig åt mot mark ger dessa nya paket en snabbare överblick och gör det enklare att beställa. Paketprisen är också fördelaktiga satta mot de ingående enskilda analyserna.

Skillnader mot våra paket för mark är att rapporteringsgränsen för PAH16 är lägre, 0.01 mot 0.03 mg/kg Ts, och att provet torkas innan metallanalys. För organiska ämnen kan rapporteringsgräns höjas vid Ts <20%. Normal svarstid är 10 arbetsdagar och möjlighet till expressanalys finns, 5 arbetsdagar för paket med metaller och 24 timmar för paket med enbart organiska ämnen. Expresstillägg tillkommer.

Då det inte alltid är aktuellt att analysera de ”lättaste” petroleumfraktionerna i sediment har vi också skapat ett paket som innehåller alifater/aromater från >C8, PAH16 och PCB7.

 

Följande paket finns att beställa:

Analyser

Paket kod

BTEX, alifater/aromater (>C5-C35), PAH16, tungmetaller1

PSLTC

BTEX, alifater/aromater (>C5-C35), PAH16, tungmetaller1, Hg

PSL8W

BTEX, alifater/aromater (>C5-C35), PAH16, tungmetaller1, PCB7

PSLQD

BTEX, alifater/aromater (>C5-C35), PAH16, tungmetaller1, Hg, PCB7

PSLIV

BTEX, alifater/aromater (>C5-C35), PAH16

PSLJN

BTEX, alifater/aromater (>C5-C35), PAH16, PCB7

PSLUP

Alifater/aromater (>C8-C35), PAH16, PCB7

PSLWS

1tungmetaller utgörs av As, Ba, Ni, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, V och Zn

Mer information om paketen finns i vår analyskatalog.

 

Kontakta Eurofins experter för mer information!

 Frågor om sedimentanalyser kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Caroline Österberg: tfn 010-490 8127 e-mail: carolineosterberg@eurofins.se