Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Sänkning av rapporteringsgränsen för krom (VI) i vatten

Sänkning av rapporteringsgränsen för krom (VI) i vatten

Sidebar Image

Hexavalent krom (Cr(VI)) är den mest toxiska formen av metallen krom och uppvisar bl.a. cancerogena egenskaper. Dessutom är vattenlösligheten för Cr(VI) salter som ex natrium/kalium kromat och dikromat relativt hög. Givet detta finns ett tydligt behov av att kunna analysera krom(VI) i vatten på mycket låga nivå. Eurofins har därför tagit fram en ny känslig och selektiv metod för analys av krom(VI). Metoden publicerades i början av året i den vetenskapliga tidskriften Journal of Analytical Atomic Spectrometry (JAAS).

Denna metod har nu satts i produktion och vi kan som standard erbjuda en marknadsledande rapporteringsgräns (LOQ) på 0.2 µg/l. Analysen är som förut ackrediterad och mätosäkerheten fortsatt ±25%. Den nya gränsen är bla relevant i förhållande till medianvärdet av totalkrom i grundvatten (0.19 µg/l; SGU 2013:01), och till den kritiska halt Naturvårdsverket anger för ytvatten gällande Cr(VI) och tot Cr (0.3 µg/l; NV5976) i beräkning av riktvärden för mark.

Beställningskod för analysen är som tidigare SL005 och 50ml i ett plaströr behövs fortsatt. Sänkningen av LOQ påverkar inte heller pris eller svarstid (10 arbetsdgr)

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om krom(VI) och metaller i vatten kan besvaras Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Paola Nilson: tfn 010-4908148, e-mail:  paolanilson@eurofins.se