Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Seminarium om radioaktivitet i dricksvatten

Seminarium om radioaktivitet i dricksvatten

Sidebar Image

Seminarium radioaktivitetSeminarium radioaktivitet

Den 7 mars arrangerade Eurofins, i Stockholm, ett seminarium om radioaktivitet i vatten. Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare samt föreläsare som bidrog till att skapa en intressant och givande dag.

Ett flertal aspekter kring denna frågeställning behandlades på seminariet. Kirlna Skeppström från Bjerking föreläste kring strålning och hälsorisker generellt men också runt riskbedömning samt krav i dricksvattenförordningen och hur dessa skall tillämpas. Detta innefattade total alfa- och betastrålning, specifika radionuklider och radon i vatten. Kirlna tog också upp frågor kring radon i luft och den nya lagstiftning som kom förra året vilket bla sätter gränser för exponering även på arbetsplatser.

Från Eurofins informerade Sara Lindgren om vårt radioaktvitetslaboratorium Eurofins Eichrom samt praktiska aspekter kring provtagning, kärl mm. Mikko Faarinen från Eurofins Radon beskrev provtagning och mätning i luft samt hur analysen av radondosorna går till. Dagen avslutades med att Patrick van Hees föredrog om mikroplast i vatten samt presenterade andra analysnyheter.

Då det finns ett fortsatt stort intresse kring dessa frågor hoppas vi att framöver kunna arrangera ett nytt seminarium i Göteborg. Om du är intresserad hör redan av dig nu till vår kundsupport, InfoEnvironmentSweden@eurofins.se, så återkopplar vi när datum är bestämt. Annars se vår hemsida samt specifika utskick när det blir aktuellt!