Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Seminarium - Radioaktivitet i dricksvatten

Seminarium - Radioaktivitet i dricksvatten

Sidebar Image

Ett seminarium för dig som jobbar med dricksvattenfrågor som rör kommunalt dricksvatten eller brunnsvatten. Aktuell  information om radioaktivitet i dricksvatten, koppling till radon i luft och information om aktuella analysparametrar som mikroplatser i vatten.

Priset för seminariet: 1950 kr exkl. moms per person

Anmälan senast 28/2 görs här. Ange val av lunchalternativ (kött, fisk, veg) i rutan Önskemål kost.

 

Datum: 7 mars 2019
Plats: Stockholm, Konferenslokal hos Generator, Torsgatan 10
Tid: Kl 10.00-16.00

 

Agenda

9:30-10:00 Kaffe och registrering
10:00-12:30 Radioaktivitet i dricksvatten
  Kirlna Skeppström, Bjerking, Specialist (Radon, naturlig strålning)
Allmänt om radioaktivitet i dricksvatten, strålning, hälsorisker
Nya krav i dricksvattenförordningen, hur ska kraven tillämpas, riskbedömning
12:30-13:00 Analysinformation
  Britta-Lena Toftby, Fil. mag. (kemi), Eurofins
Om radioaktivitetsanalysen. Praktisk info som metod, flaskor, svarstid, provtagning
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:45 Radon i luft - ny lagstiftning
  Kirlna Skeppström, Bjerking, Specialist (Radon, naturlig strålning)
Allmänt om radon i luft, hälsorisker, ny strålskyddslag och nationell handlingsplan
14:45-15:15 Analysinformation
  Eurofins
Om radonanalysen. Praktisk info om mätdosor och provtagning i inomhusluft.
15:15-15:45 Mikroplaster i vatten och andra nyheter inom vattenanalysområdet
  Patrick van Hees, Assoc Prof (Docent), Eurofins
15.45-16.00 Kaffe och frågestund