Tjänster >> Miljö & Vatten >> Screeninganalyser

Screeninganalyser

Sidebar Image


Screeninganalyser

Eurofins Environment erbjuder screeninganalyser för både mark och vatten. Dessa analyser används då man önskar en mer övergripande bild av eventuella föroreningar och de ger en inledande kartläggning av områden där det föreligger misstanke om förorening. Metoderna kan fånga upp en lång rad vanliga föroreningar, vilka man kanske inte har haft möjlighet att spåra utifrån verksamhetsbeskrivningar.

Här nedan beskrivs våra olika metoder mer ingående, där du ser vilken metod som bäst passar era behov. För detaljerat innehåll hänvisar vi till prislistan (se länk nedan).

Förutom nedanstående metoder har vi också mer specifika screeningpaket, t ex VOC-screening eller vårt pesticidpaket med 325 ingående ämnen.

TerrAtesT

TerrAtesT är Eurofins bredaste screeningmetod. I denna metod söker man efter ett provs innehåll av 220 specificerade, möjliga föroreningskomponenter och den är utvecklad för att omfatta såväl oorganiska som organiska föreningar.

Fördelarna med TerrAtesT är att metoden är snabb och bredd. Resultatet av TerrAtesT-analys är ett bra underlag för val av vidare kvantitativa analyser. Begränsningarna med TerrAtesT är att metoden inte är helt anpassad till svenska förhållanden, t ex ingår inte BAM. Metoden är validerad för vatten samt jord och sediment och lämpar sig alltså inte för t.ex. betong, sand, träflisor m.m.

Analyskatalog/prislista - TerrAtesT

Enviscreen

Enviscreen påminner om TerrAtesT och är utvecklad för att analysera organiska samt oorganiska föreningar. Förutom ovanstående fördelar är detta test dessutom anpassat efter svenska förhållanden. Enviscreen innefattar något färre antal ämnen jämfört med TerrAtesT.

Enviscreen medio är ett mindre screeningpaket med ett urval organiska miljöföroreningar, ej metaller eller pesticider.

Analyskatalog/prislista - Screening

SVOC

SVOC är en förutsättningslös screeningmetod och är fokuserad enbart på semi-volatila organiska föreningar. Analyterna är inte specificerade utan analysresultatet matchas mot en databas och sannolikt förekommande föreningar i provet redovisas. Denna metod kan t ex användas när man vill försöka identifiera en okänd organisk förorening.


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins Environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se

Teknisk konsultation
ASM Marcus Dovberg, 010-490 8109, marcusdovberg@eurofins.se