Tjänster >> Miljö & Vatten >> Slam

Slam

Sidebar Image

Slam från reningsverk ska kontrolleras med viss regelbundenhet. Eurofins Environment kan erbjuda analyser enligt kraven från myndighetshåll. Förändringar i kraven förekommer liksom att man ibland vill skaffa sig en bild av hur frekventa vissa föroreningar är, föroreningar som man tidigare inte undersökt förekomsten av, tex bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen mfl.

Eurofins Environment har ett brett spektra av analyser och god erfarenhet av att analysera olika typer av ämnen i slam som metaller, organiska miljögifter, näringsämnen mm.


Kontakta oss:
Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar.
Kundsupport Eurofins Environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se

Teknisk konsultation
ASM Ingrid Westman Lernstål, 010-490 8122, ingridwlernstal@eurofins.se