Miljö & Vatten >> Utbildningar >> Bränsle och avfallsutbildning

Kurs i provtagning, beredning och analys av fasta bränslen

Sidebar Image

Eurofins välkomnar dig till vår populära tvådagarskurs om fasta biobränslen och återvinningsbränslen. Karakterisering och analys är av vikt för en lång rad ekonomiska, tekniska och miljörelaterade frågor. Kursen ger en heltäckande bild av vad som är viktigt att veta tillsammans med praktiska exempel. Angränsande områden som avfall- och askanalyser och problem vid förbränning av olika bränslen tas dessutom upp. Kursen vänder sig till hela branschen inklusive förbränningsanläggningar, bränsleproducenter och inköpare, miljö-/emissionmätfirmor och avfallshanterare.

Kursen utförs i Sockerfabrikens lokaler samt vid vårt bränslelaboratorium i Lidköping tisdag-onsdag 18-19 september 2018. 

Komplett kursprogram och Tider

Tisdag 18 september, kl 10.00-16.45

10-10.15 Introduktion, presentation och fika, Anders Litstrand

10.15-11.30 Provtagning, Lennart Ryk
Grundläggande och mer ingående principer för provtagning av fasta biobränslen gås igenom. Hur man tar ut ett prov på rätt sätt med hänsyn till olika materials egenskaper, hanterar och skickar sitt prov.

11.30-12.15 Provtagning – praktiska övningar, Lennart Ryk

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.45 Besök på bränslelabbets provberedning och analysavdelning, Anders Litstrand, Mikael Sandin, Freja Gullberg/Eurofins
Hur provet behandlas och hur provberedning utförs när provet ankommer till laboratoriet. Provets väg genom laboratoriet och genomgång av de olika analyserna och metoderna som utförs.

14.45-15.00 Fika

15.00-15.30 Analysrapportering, Freja Gullberg, Albin Klint
Nyckelparametrar för bränslen, askor och pellets tas upp och gås igenom. Vilka parametrar som ingår i olika analyspaket förklaras. Genomgång av analysrapporten och avslutande diskussion från studiebesöket.

15.30-16.45 Aska från biobränsle, Johan Werkelin/Åbo Akademi
Karaktärisering, hantering och återföring av askor från biobränslen.

18.30- Mingel och middag, Sockerfabriken

 

Onsdag 19 September, kl 8.30-15.30

08.30-10.00 Besök på bränslelabbets provberedning och analysavdelning, Anders Litstrand, Mikael Sandin, Freja Gullberg/Eurofins (för de som ej deltagit dag 1)
Hur provet behandlas och hur provberedning utförs när provet ankommer till laboratoriet. Provets väg genom laboratoriet och genomgång av de olika analyserna och metoderna som utförs.

10.00-10.15 Fika

10.15-12.00 Analys av avfall och restprodukter, Patrick van Hees/Eurofins
Avfalls- och bränsleanalyser är två områden som ofta möts. Möjligheten till avsättning av avfallet, om det handlar om ren kvittblivning eller om det kan återvinnas, kan innebära skillnaden mellan stora kostnader eller intäkter. Val av analys inför klassificering, deponering, behandling, recycling är därför av vikt. Detta gäller även energiåtervinning där bestämning av miljöstörande ämnen kan bli aktuellt. Anpassningen till CLP har de senaste åren förändrat reglerna för klassificering. Förbränning skapar även nytt avfall i form av aska som måste analyseras. Skall avfallet eller askan deponeras krävs en karaktärisering till exempel laktester och TOC analys. Detta omgärdas av ett omfattande regelverk (NFS2004:10). Om man vill återföra (bio)aska till skogsbruket så finns det en rad andra miljökrav som ställs (Skogsstyrelsen, 2008).

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Att tänka på när man väljer bränsleanalyser för avfallsfraktioner, Albin Klint/Eurofins

13.30 – 14.30 Aska från återvinningsbränsle, Johan Werkelin/Åbo Akademi
Karaktärisering, hantering och återföring av askor från återvinningsbränslen.

14.30-14.45 Fika

14.45-15.30 Miljöanalyser relaterade till förbränning – asbest, radioaktivitet och emission, Patrick van Hees/Eurofins
Förutom miljö- och kvalitetsrelaterade analyser av bränsle och aska finns det ett behov av att analysera exempelvis asbest och radioaktiva nuklider i vissa situationer. Bestämningar av rökgasemissioner och kondensat är ett angränsande område.

15.30 Avslutning, Anders Litstrand/Eurofins

Anmälan och avgifter

Alternativ 1: Deltagande dag 1 samt mingel och middag tisdag kväll, kursavgift 3 200 SEK

Alternativ 2: Deltagande dag 2 samt mingel och middag tisdag kväll, kursavgift 3 200 SEK

Alternativ 3: Deltagande dag 1 + 2 samt mingel och middag tisdag kväll, kursavgift 6 000 SEK

Antalet deltagare är begränsat. Angiven avgift är per deltagare, exklusive moms. I avgiften ingår luncher och middag, men inte övernattning.

Vill du ha mer information? Vänligen kontakta Patrick van Hees på telefon 010-490 81 51 eller Anders Litstrand på telefon 010-490 81 89.

Anmälan till kursen görs via mail: info.environment@eurofins.se eller telefon 010-490 81 10.