Miljö & Vatten >> Utbildningar >> Bränsle och avfallsutbildning

Kurs i provtagning, beredning och analys av fasta bränslen

Sidebar Image

Eurofins välkomnar dig för fjärde året i rad till vår populära tvådagars kurs om fasta biobränslen och återvinningsbränslen. Karakterisering och analys är av vikt för en lång rad ekonomiska, tekniska och miljörelaterade frågor. Kursen ger en heltäckande bild av vad som är viktigt att veta tillsammans med praktiska exempel. Även frågor gällande pelletskvalitet behandlas. Angränsande områden som avfall- och askanalyser och problem vid förbränning av olika bränslen tas dessutom upp. Kursen vänder sig till hela branschen inklusive förbränningsanläggningar, bränsleproducenter och inköpare, miljö-/emissionmätfirmor och avfallshanterare.

 

Kursen utförs i Sockerfabrikens lokaler samt vid vårt bränslelaboratorium i Lidköping tisdag-onsdag 19-20 september 2017. 

Komplett kursprogram och Tider

Tisdag 19 september, kl 10.00-16.30

10-10.15 Introduktion, presentation och fika, Anders Litstrand

10.15-11.30 Provtagning, Lennart Ryk

Grundläggande och mer ingående principer för provtagning av fasta bränslen gås igenom. Hur man tar ut ett prov på rätt sätt med hänsyn till olika materials egenskaper, hanterar och skickar sitt prov.

11.30-12.15 Provberedning, analysteknik och rapportering av bränslen, Lars Rosengren/Eurofins

Nyckelparametrar för bränslen, askor och pellets tas upp och gås igenom. Vilka parametrar som ingår i olika analyspaket förklaras. Vi tar även upp vissa specialanalyser så som Asksmältförlopp och Kol-14 bestämning.

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.45 Besök på bränslelabbets provberedning och analysavdelning, Lars Rosengren, Mikael Sandin, Freja Gullberg/Eurofins

Hur provet behandlas och hur provberedning utförs när provet ankommer till laboratoriet. Provets väg genom laboratoriet och genomgång av de olika analyserna och metoderna som utförs.

14.45-15.00 Fika

15.00-15.30 Analysrapportering

Genomgång av analysrapporten och avslutande diskussion från studiebesöket.

15.30-16.45 Analys av avfall och restprodukter, Patrick van Hees/Eurofins

Avfalls- och bränsleanalyser är två områden som ofta möts. Möjligheten till avsättning av avfallet, om det handlar om ren kvittblivning eller om det kan återvinnas, kan innebära skillnaden mellan stora kostnader eller intäkter. Val av analys inför klassificering, deponering, behandling, recycling är därför av vikt. Detta gäller även energiåtervinning där bestämning av miljöstörande ämnen kan bli aktuellt. Förbränning skapar även nytt avfall i form av aska som måste analyseras. Skall avfallet eller askan deponeras krävs en karaktärisering till exempel laktester och TOC analys. Detta omgärdas av ett omfattande regelverk (NFS2004:10). Om man vill återföra (bio)aska till skogsbruket så finns det en rad andra miljökrav som ställs (Skogsstyrelsen, 2008).

18.30-Mingel och middag, Sockerfabriken

 

Onsdag 20 September, kl 9.00-15.00

09.00-10.15 Analysbehov ur ett kundperspektiv, Bengt Jönsson/Öresundskraft

Bengt Jönsson, miljöingenjör, berättar om Öresundskrafts verksamhet, analysbehov och användande av analysresultat i praktiken.

10.15-10.45 Fika

10.45-12.15 Prestanda- och emissionsgarantier, Ulf Wiklund, Tomas Ekström/Ilema

Föredraget kommer att handla om prestandamätning och flödesberäkning med utgångspunkt från bränsleanalysen. Vikten av en korrekt provtagning samt bedömning av resultat, enheter och deras rimlighet diskuteras. Detta omfattar även program för redovisning av emissioner. Utifrån ett praktiskt exempel om prestanda- och flödesmätning, tas faktorer upp som kan påverka utfallet och genom att variera olika parametrar vad som har mest betydelse för resultatet.

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.30 Ackrediteringens betydelse och standardiseringsarbete för bränsleanalyser, nationellt och internationellt (SIS, CEN, ISO), Lars Rosengren/Eurofins

Varför använda ackrediterat laboratorium och analyser? Vi belyser även en del om bakgrunden, framtagningsprocessen av standarder, samt vikten av en internationell standardisering och vart du hittar dem.

13.30-14.30 Miljöanalyser relaterade till förbränning – asbest, radioaktivitet och emission, Patrick van Hees/Eurofins

Förutom miljö och kvalitetsrelaterade analyser av bränsle och aska finns det ett behov av att analysera exempelvis asbest och radioaktiva nuklider i vissa situationer. Bestämningar av rökgasemissioner och kondensat är ett angränsande område.

14.30-15.00 Fika, Kursutvärdering och Avslutning, Anders Litstrand

 

Kursavgiften är 5 900 SEK per deltagare exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat. I avgiften ingår luncher och middag, men inte övernattning. Vi rekommenderar hotel Best Western Edward i Lidköping, ange deltagande i Eurofins bränslekurs vid bokning.

Vill du ha mer information? Vänligen kontakta Patrick van Hees på telefon 010-490 81 51 eller Anders Litstrand på telefon 010-490 81 89.

Anmälan till kursen görs via mail: info.environment@eurofins.se eller telefon 010-490 81 10.

*Avbokning mindre än 4 veckor innan kursstart: 1000kr administrativ avgift, avbokning dagen innan eller samma dag: hela kursavgiften