Tjänster >> Miljö & Vatten >> Vår expertis

Vår expertis till er hjälp

Sidebar Image

När du ställs inför en frågeställning som rör val av analyser, provtagning eller andra relaterade frågor inom miljöområdet är du välkommen att kontakta våra experter på Eurofins. Våra medarbetare har bred och djup kompetens inom många olika områden och hjälper er gärna. I dokumentet finner du en presentation av dem och deras specialistområden.

Ladda ner