Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Kokontroll - djurhälsa

Kokontroll - djurhälsa

Sidebar Image

Kokontroll - djurhälsa och veterinäranalyser

Eurofins Milk Testing erbjuder både standardanalyser och veterinäranalyser på mjölkprover tagna i samband med kokontrollen eller som service prov.

Veterinäranalyserna omfattar bland annat progesteron-, salmonella-, och mastitanalyser.

Mastit

Laboratoriet kan undersöka vilken bakterietyp som är inblandad i en aktuell mastitinfektion. Vi utför den nya PCR Mastit tekniken.

PAG - Dräktighetsanalys

Under 2014 lanserade vi tillsammans med Växa Sverige, Skånesemin och Rådgivarna Idexx PAG, dräktighetsanalys.