Eurofins Sverige >> Tjänster >> Mjölk

Mjölk

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium AB, utför ackrediterade analyser för leverantörsmjölk, kokontroll samt mejeriföretagens förenklade vattenanalyser. Vi har levererat analyser till mejeri Sverige sedan sent 70-tal.

Inom mejeriområdet har Eurofins Steins Laboratorium byggt upp en mycket stor och unik kompetens genom samarbete med flera av Europas ledande mejerier och instrumenttillverkare. Det har gett yrkesmässig och processmässig kunskap och erfarenhet inom såväl det mikrobiologiska som det kemiska området samt serologi och veterinäranalyser för mjölk.

De aktiviteter Eurofins Steins Laboratorium genomför tillsammans med kunderna utgår från kundens behov samt viktiga områden i mjölkens värdekedja.

Vi erbjuder våra tjänster till samtliga företag inom mejeriindustrin, såväl stora mejerikoncerner som små gårdsmejerier, samt till lantbrukssektorn via husdjurorganisationerna eller direkt till mjölkleverantör. Våra tjänster är inriktade på våra kunders processer och produkter.

Från och med 1 januari 2019 byter Eurofins Steins Laboratorium AB namn till Eurofins Milk Testing Sweden AB. Läs mer om namnbytet här.