Tjänster >> Mjölk >> Humanmjölksanalyser

Humanmjölksanalyser

Sidebar Image

Vi har historiskt och dagligen utfört en stor mängd humanmjölksanalyser för ett flertal neonatalavdelningar på Sveriges sjukhus.

Analyserna och beräknat energivärde är viktigta parameter för tidigt födda barn.

Proven sänds in i konserverade rör med post till laboratoriet. Analyserna utförs samma dag proven kommer till laboratoriet.

Analyserna består av fett, protein och laktos därav beräknas energivärdet.