Tjänster >> Pharma >> Analystjänster

Analystjänster

Sidebar Image

Eurofins BioPharma Product Testing Sweden tillhandahåller tjänster både för forskning och kvalitetskontroll. Vi utför analys av kemiska råvaror, intermediat, läkemedelssubstanser, excipienter, läkemedelsberedningar, färdiga läkemedel samt förpackningar/medical devices.

Farmakopémetoder utförs enligt European Pharmacopoeia, United States Pharmacopeia (USP) och Japanese Pharmacopoeia.

Vi utvecklar analysmetoder och utför valideringar enligt ICH's riktlinjer (International
Conference on Harmonisation) för ert specifika analysbehov.