Pharma >> Analystjänster >> Elementaranalys

Elementaranalys

Sidebar Image

Eurofins BioPharma Production Testing Sweden har haft en mycket framskjuten position inom området elementaranalys. Ett flertal av de metoder och tekniker som idag används över hela världen har utvecklats av professor Wolfgang J. Kirsten och Mikro Kemis grundare Gunnar Hesselius. Världsledande instrumenttillverkare har också hämtat konstruktionsprinciper från prototyper utvecklade av dessa personer.

Med dagens analysapparatur har bestämningsmetoderna i hög grad automatiserats och analystiderna minskat. Säkerheten i metoderna har i motsvarande grad kunnat förbättras. Därför är elementaranalys idag ett speciellt och värdefullt komplement till övriga metoder som används för att karakterisera organiska substanser.

Eurofins BioPharma Product Testing Sweden kan fortsättningsvis erbjuda denna analyservice via välrenommerade underleverantörer.

Kontakta oss gärna för mer information
info.pharma@eurofins.se