Pharma >> Analystjänster >> Farmakopéanalys

Farmakopéanalys

Sidebar Image

Analys av råvaror enligt farmakopémetoder (Ph Eur, USP & JP) är ett område som ökat starkt de senaste åren.

Analys enligt farmakopémetoder är en komplex verksamhet som kräver tillgång till ett stort urval av kemikalier, certifierade referenssubstanser och en mängd olika apparater. Genom att vi har arbetat med farmakopéanalyser i stor utsträckning har vi byggt upp omfattande erfarenhet och vi har också skaffat oss en mängd udda instrument. 

Vi kan hjälpa till med allt från enstaka analyser till löpande kontroll av råvaror enligt förutbestämda leveransplaner.

Kontakta oss för mer information
info.pharma@eurofins.se