Pharma >> Analystjänster >> Läkemedelsanalys

Läkemedelsanalys

Sidebar Image

Eurofins BioPharma Product Testing Sweden tillhandahåller analystjänster både för forskning och kvalitetskontroll. Vi utför analys av råvaror, intermediat, läkemedelssubstanser, excipienter, läkemedelsberedningar, färdiga läkemedel samt förpackningar/medical devices.

Farmakopémetoder utförs enligt European Pharmacopoeia, United States Pharmacopeia (USP/NF) och Japanese Pharmacopoeia.

Vi använder även kundspecificerade och egenutvecklade metoder.

Vi utvecklar analysmetoder och utför valideringar enligt ICH's riktlinjer
(International Conference on Harmonisation).

Exempel på analyser:

  • Kvalitetskontroll av råvaror
  • Haltbestämningar
  • Renhetsbestämningar
  • Identitetsbestämningar
  • Stabilitetsstudier

Kontakta oss gärna för mer information
info.pharma@eurofins.se