Pharma >> Analystjänster >> Medical devices

Medical devices

Sidebar Image

Analys av medical devices och plastförpackningar för läkemedel har under senare tid ökat markant i omfattning. Analysparametrar kan t ex vara olika additiver, IR-spektra, lösningsmedelsrester, monomerer, reducerande substanser och tungmetallrester.

Vi utför sådana analyser enligt farmakopémetoder (Ph Eur, USP och JP). I vissa fall använder vi även specialmetoder utvecklade av producenter, kunder eller av oss själva.

Tillsammans med våra systerbolag inom Eurofins BioPharma Product Testing kan vi erbjuda förstklassig kompetens inom analysområdet - Medical Devices.

Kontakta oss gärna för mer information
info.pharma@eurofins.se