Pharma >> Analystjänster >> Metodutveckling och validering

Metodutveckling och validering

Sidebar Image

En betydande del av vår verksamhet är utveckling och validering av analysmetoder åt kunder för deras specifika behov. Vi har utvecklat ett stort antal analysmetoder för identitet, haltbestämning och renhetsbestämning för olika instrument som t ex GC, GC-MS, LC, LC-MS och titrersystem.

Metodutveckling görs på ett kostnadseffektivt sätt baserat på vår stora erfarenhet.

Validering sker enligt ICH's riktlinjer om annat inte specificeras av kund. Först upprättas ett valideringsprotokoll som specificerar vilka krav och gränser som ska gälla. När själva valideringsarbetet har utförts på laboratoriet sammanställs en valideringsrapport.

Vi har även stor erfarenhet av metodanpassning och metodöverföring.

Kontakta oss gärna för mer information
info.pharma@eurofins.se